Turvallisemman tilan periaatteet käyttöön kaikissa Vantaan kaupungin omissa tiloissa

Tiedote

Turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta. Erityisesti lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa kaupungin tiloissa, jonka takia on ensiarvoisen tärkeää, että tilat ovat turvallisia.  

Mitä turvallisempi tila tarkoittaa?  

Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista toimintaa sen ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa näin tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön. Haluamme, että jokainen kokee olevansa tervetullut Vantaan kaupungin tiloihin omana itsenään. Käytännössä tämä toteutuu niin, että tilan käyttäjien kanssa kootaan yhdessä yhteiset periaatteet ja kaikkia tilaa käyttävien edellytetään noudattavan niitä. 

Miksi puhumme turvallisemmasta tilasta?  

Turvallisuuden tunne on subjektiivinen kokemus. Emme voi luvata jokaiselle 100 % turvallista tilaa, mutta voimme luvata toimia siten, että tila tuntuu jokaiselle turvallisemmalta. Tämän toteutuminen jakautuu jokaisen tilaa käyttävän vastuulle.  

Miten turvallisemman tilan periaatteet otetaan käyttöön?  

Turvallisemman tilan periaatteet kootaan yhdessä tilan henkilöstön ja käyttäjien kanssa. Niihin kirjataan tärkeimmät asiat, joiden mukaan toimitaan. On hyvä käydä keskustelua siitä, mitä tarkoittaa toista kunnioittava kohtaaminen ja turvallisuuden takaaminen jokaiselle. Turvallisemman tilan periaatteet on tarkoitus olla näkyvästi esillä tilassa ja myös esimerkiksi internetsivuilla. Periaatteissa on tärkeä mainita myös, miten tilan käyttäjä toimii, jos kokee, että periaatteita ei noudateta sekä miten tilasta vastaavat toimivat, kun saavat tiedon tästä. Ne käydään läpi kaikkien uusien työntekijöiden ja esimerkiksi vartijoiden kanssa. Mikäli tilassa on säännöllisiä käyttäjiä, periaatteet käydään läpi myös heidän kanssaan. 

Työn eteneminen Vantaalla  

Tarkoitus on, että mahdollisimman moni kaupungin tila on tehnyt omat turvallisemman tilan periaatteet lokakuun loppuun mennessä. Koulujen ja oppilaitosten turvallisemman tilan periaatteet kootaan syys-lokakuussa. Marraskuussa vietämme lapsen oikeuksien viikkoa, jonka yhteydessä juhlistamme myös turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönottoa Vantaan kaupungin tiloissa. Vantaalla Niceheartsin Tyttöjen Tilassa on jo käytössä turvallisemman tilan periaatteet, samoin Vantaan taidemuseo Artsissa. Heiltä voi kysyä vinkkejä periaatteiden kokoamiseen ja käyttöönottoon.  

Avainsanat

Tilat