Vantaa toivottaa kaikki mukaan kansainvälisen kaupungin kehittämiseen – uusi Innovaatioiden Vantaa -strategia näyttää suuntaa

Tiedote

Uusi Innovaatioiden Vantaa -strategia näyttää Vantaan kaupungin suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi strategian kokouksessaan 31.1.

Värikäs kuvituskuva, joka kuvaa Vantaan uutta strategiaa.

Kaupungin visiona on: rohkea, rento ja viihtyisä Vantaa on kestävyyden edelläkävijä.  

- Olemme innoissamme uudesta strategiasta, ja toivomme että muutkin innostuvat! Tavoitamme visiomme yhdessä kaikkien asukkaiden ja kaupungin toimijoiden kanssa. Tähtäimessä on entistä parempi Vantaa, jossa eletään onnellista, empaattista, kotoisaa, merkityksellistä ja kestävää arkea, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kuvaa. 

Painopisteet luovat perustan 

Valtuustokauden strategiaa vuosille 2022–2025 on valmisteltu pitkään sekä sisäisesti että luottamushenkilöiden ja kaupungin sidosryhmien kanssa. 

Strategiassa on määritelty tavoitteineen kuusi painopistettä, joiden mukaan kaupungin työtä ohjataan: 

  • Taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki 
  • Hyvät asukaslähtöiset palvelut 
  • Eriarvoistumisen estäminen 
  • Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa 
  • Kukoistavat kaupunkikeskukset 
  • Merkityksellistä työtä vaikuttavalla johtamisella 

- Tähtäämme vahvistamaan tervettä talouttamme entisestään; sen myötä voimme tarjota jokaiselle vantaalaiselle kotikaupungin, jossa on hyvä olla, ja yrityksille kasvun paikan. Vastuullisuus on mukana kaikessa työssämme, ja estämme työllämme esimerkiksi ilmastonmuutosta ja eriarvoistumista. Suurena työnantajana panostamme johtamiseen voidaksemme tarjota nykyisille ja tuleville työntekijöillemme merkityksellistä työtä, kuvaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

- Innovaatioiden avulla vahvistamme viime vuosien kovaa kasvua. Viime vuonna meidät nimettiin Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi, minkä taustalla oli muun muassa nopea kasvumme sekä hiilineutraalisuuden, sosiaalisten innovaatioiden ja digitaalisten ratkaisuiden laaja-alainen kehittäminen. Tällä polulla jatkamme uuden strategian myötä: rohkeat innovaatiot vievät kaupunkiamme eteenpäin. 

Strategiakauden aikana Suomen kaupungit mullistuvat sote-uudistuksen myötä. Vantaan strategiaan tehdään välitarkastus sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle vuonna 2023. 

Tervettä taloutta vahvistetaan entisestään 

Vantaata erottaa muista isoista kaupungeista vahva kansainvälisyys, jonka kärkinä ovat monipuolinen väestörakenne sekä lentokenttäkaupunkina asema Suomen porttina maailmalle.  

Kaupungin vahva talous toimii tukipilarina, jonka varaan palvelut ja muu toiminta nojaavat. Koronapandemia vaikutti vahvasti edelliseen strategiakauteen, ja se näkyy kaupungin kaikessa kehityksessä. Toipuminen on kuitenkin ollut voimakasta, ja taloustilanne on pysynyt hyvänä. Vantaan väestönkasvuakaan pandemia ei pysäyttänyt.  

Uudella strategiakaudella ylläpidetään taloudellisesti vahvaa asemaa, vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä sekä tähdätään kasvattamaan Vantaan vetovoimaa asuinpaikkana. 

Ketään ei jätetä – jokainen voi olla vantaalainen 

Strategiassa painottuvat vahvasti kaupunkilaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Keskeisenä tavoitteena on syrjäytymis- ja eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen. Tämä varmistetaan kasvattamalla eriytymässä olevien asuinalueiden vetovoimaa, rakentamalla toimintaedellytyksiä tukevaa kulttuuria ja varmistamalla henkilöstön valmiudet monikulttuurisen kaupungin asukkaiden palvelemiseen. Nopeasti kasvavan Vantaan kasvu nojautuu yhä enemmän vieraskielisiin muuttajiin, mikä on sekä etu että haaste. Kotoutumisessa panostetaan monialaiseen yhteistyöhön.  

- Jokainen voi olla vantaalainen. Kaikki ovat meille tervetulleita! Periaatteemme on, ettei ketään jätetä, ja kaupunki onkin edelläkävijä syrjäytymisen estämisessä. Jatkamme esimerkiksi alueellista myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa, ja kannustamme asukkaita aktiivisiksi tekijöiksi ja osallistujiksi. Innovaatiopalkinnonkin taustalla ovat kaupungin monet sosiaaliset innovaatiot; meillä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat voimissaan, ja kaupunki tukee näitä, Viljanen taustoittaa. 

Kiinnostavat kaupunkikeskukset tarjoavat jokaiselle jotakin 

Vantaa rakentuu mielenkiintoisten, urbaanien kaupunkikeskustojen ympärille, joista jokainen voi löytää oman omaleimaisen asuinalueensa. Omasta historiastaan ponnistavien kaupunkikeskusten kehittämisessä tähdätään viihtyisiin ja turvallisiin alueisiin, lähellä olevaan luontoon ja helppoon liikkumiseen. Kaupunki suunnittelee keskuksiin iloa tuottavia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita, jotka tarjoavat jotain kaikille taustasta riippumatta vauvasta vaariin ja innostavat ihmisiä tulemaan Vantaan ulkopuoleltakin.  

Kunnianhimoisin tavoittein ilmastokriisin kimppuun 

Vantaalla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja kaupunki pyrkii hiilineutraaliksi etunenässä jo vuonna 2030. Tämä edellyttää tavoitteen huomioimista kaikissa toimissa, niin maankäytössä, hankinnoissa ja rakentamisessa, kouluissa, liikkumisessa kuin kaikissa muissakin kaupungin toimissa ja vaikuttamisen mahdollisuuksissa. Tähtäimessä on siirtymä kiertotalouteen, ja lentokenttäalueesta tehdään Euroopan ympäristöystävällisin.  

Katse kauemmas – teemat varmistavat vastuullisuuden 

Maailmaa ei saada valmiiksi neljän vuoden strategiakaudessa. Tämän takia Vantaalla katsotaan myös kauemmas. Neljä kärkihanketta rakentavat tulevaisuutta pidemmälle: ratikka mahdollistaa tiivistyvän kaupungin, kulttuuritalo nostaa kulttuurin merkitystä, Kuusijärvi parantaa matkailua ja luonnon virkistyskäyttöä, ja Oppimiskampus tukee niin elinvoiman kuin jatkuvan oppimisen tarpeita.  

Lisäksi mukana on viisi strategiateemaa, joilla katsotaan pidemmälle tulevaisuuden haasteisiin ja varmistetaan poikkihallinnollinen toteutus laajassa kaupunkiorganisaatiossa. Strategiateemat toteuttavat YK:n vastuullisuustavoitteita. Teemoilla koordinoidaan työtä kaupunkitasoisesti, kun painopisteitä toteutetaan enemmän toimialoittain. Strategiateemoilla tähdätään: hyvinvoinnin rakentamiseen, sosiaaliseen sekä ekologiseen kestävyyteen, elinvoimaisuuteen ja osaamiseen sekä kansainvälisyyteen.  

Katso kaupunginjohtajan infotilaisuus strategiasta Vantaa-kanavalta.

Avainsanat

StrategiaHallintoVantaan kaupunkiInnovaatio