Vantaan 2022 tilinpäätös ylijäämäinen – vuosi 2023 mahdollistaa kaupunkikehityksen

Tiedote

Asiasanat

Talous ja hankinnatAsukkaat

Jälleen yhden kriisien sumentaman vuoden päätteeksi Vantaan kaupungin talous jäi plussan puolelle, vaikka se heikkenikin edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 tilikauden ylijäämä oli 12,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 13 miljoonaa.

Iloinen nainen pitää kädessään Vantaa-kansiota.

Vantaan talous on terveellä pohjalla ja vuonna 2023 kaupunkia on varaa kehittää 

– Vantaan tulevaa kehitystä edesauttaa se, että kaupungin talous on saatu terveeksi ja tasapainoon. Kaupungin tase on vahvistunut ja lainataso on alempi kuin yli kymmeneen vuoteen, mikä on positiivista kohoavien korkokustannustenkin takia. Viime vuosien aikana on voitu lisätä investointimäärärahoja, mikä mahdollistaa uusien päiväkotien ja koulujen rakentamisen. Myös kulttuuritoiminnan hankkeita on voitu ottaa mukaan investointiohjelmaan, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. 

Vantaa on käynnistänyt suurten vetovoima- ja kulttuurihankkeiden kuten ratikan ja Tikkurilan oppimiskampuksen suunnittelun sekä Kuusijärven ja Hakunilan kartanoalueen kehittämisen. Isona uudishankkeena on Elmon uimahalli ja peruskorjattava Kulttuuritehdas Vernissa. Myös Vantaan kaupungin vetovoima on parantunut koronaa edeltävälle tasolle. 

Vuosi 2022 oli historiallisesti viimeinen, kun kaupunki toimi vielä entisessä laajuudessaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta, jolloin myös lähes 4 000 kaupungin työntekijää siirtyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelukseen. 

Vuosi 2023 tulee olemaan useassa kunnassa taloudellisesti hyvä. Tilannetta edesauttaa kertaluontoiset ns. verohännät, jolloin osa verotuloista tilitetään vielä vuoden 2022 korkeammilla kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuudella. Verohäntien ansiosta Vantaa saa vuonna 2023 arviolta 60 miljoonaa euroa “ylimääräistä”. Vuonna 2024 tilanne kuitenkin palaa normaaliksi. Tulevaisuuden talousnäkymiin vaikuttavat mm. kuntien saamien valtionosuuksien suuruudet, joiden lopullinen hyvinvointialueuudistuksen jälkeinen taso päivitetään vuodelle 2024.    

Velkaa on lyhennetty haasteista huolimatta  

Talouden tasapainotustyö on tuottanut tulosta ja Vantaa on seitsemän vuoden aikana kyennyt lyhentämään pitkäaikaisia lainoja yhteensä 301 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainakanta on nyt alle valtakunnallisen ja suurten kaupunkien keskiarvon. 

Viime vuosien kriisit ovat kuitenkin osoittaneet, että Vantaan kaupunki pystyy toimimaan menestyksekkäästi myös nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

 Vantaata ja koko maailmaa ovat horjuttaneet Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan. Venäjälle asetettujen talouspakotteiden seuraukset heijastuivat koko kansainväliseen talouteen näkyen mm. energian ja ruuan hinnan nousuna sekä laajemmin inflaation kiihtymisenä ja korkotason nousuna. Sähkön tuotannosta ja sen riittävyydestä keskusteltiin Suomessakin ennätyksellisen paljon.  

Vuoden 2022 aikana koronapandemia helpottui Suomessa ja tartuntojen määrän lasku vähensi terveydenhuoltoon kohdistuvaa palvelutarvetta edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys oli silti huomattavasti ennakoitua suurempaa mm. palvelutarpeen kasvun ja työvoiman saatavuushaasteiden takia. 

– Valtio kompensoi myös Vantaan osalta koronapandemian aiheuttamat suorat kustannukset täysimääräisesti. Vantaalla koronakorvaukset estivät kaupungin talouden pudotuksen, mutta talouden parantaminen on tehty kaupungin omalla tuottavuus- ja kasvuohjelmalla. Vantaan omaa koronapandemian toipumissuunnitelmaa toteutettiin yli 11 miljoonalla eurolla vuonna 2022, sanoo Viljanen. 

Luvut lyhyesti 

Vuoden 2022 toteutuneet toimintatuotot olivat 511,3 miljoonaa euroa ylittäen muutetun talousarvion 32,7 miljoonalla eurolla. Koronapandemiaan liittyneet valtion suorat korvaukset kaupungille olivat noin 23,4 miljoonaa euroa. Vantaan työterveys Oy:n myynnistä syntyi 14,3 miljoonan euron myyntivoitto. Lisäksi maanläjitysmaksutuotot ja lumen vastaanottomaksut toteutuivat arvioitua suurempina. 

Kaupungin toimintakulut olivat 1 905,3 miljoonaa euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 19 miljoonalla eurolla. Toimintakuluihin tehtiin vuoden 2022 aikana määrärahamuutos, jossa kuluja korotettiin 57,1 miljoonalla eurolla erityisesti koronapandemiasta aiheutuneiden kulujen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen vuoksi. 

Talousarvion alkuperäinen verotuloarvio ylittyi lähes 43 miljoonalla eurolla ja verotuloja kertyi vuonna 2022 yhteensä 1 203,7 miljoonaa ja valtionosuuksia 287,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2021 verrattuna verotulot kasvoivat 72,0 ja valtionosuudet 32,3 miljoonaa euroa.  

Erityisesti yhteisöveron kertymä oli erittäin positiivinen Vantaalla, kuten koko kuntakentällä. Verovuoden 2021 yhteisöverokertymät kasvoivat ennakoitua enemmän ja myös vuosien 2022 ja 2023 ennakkoverot kehittyivät positiivisesti.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Kunnallisverot kasvoivat 5,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koko maassa kasvu oli 4,8 prosenttia. Myös kiinteistöverot kasvoivat 8,3 prosenttia. Osittain nousua selittää kiinteistöverojen ajoitusmuutos, joka pienensi vuoden 2021 tilityksiä ja kasvatti niitä vuonna 2022. Vuonna 2022 kaupunki sai käyttötalouden valtionosuuksia 12,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Tilinpäätöksen esittelydiat sekä sähköinen tilinpäätös julkaistaan tiistaina 28.3. vantaa.fi/talousarvio -sivulla

Avainsanat

TalousHallinto