Vantaan kaupunginhallituksen pöydällä vuoden 2022 budjetti

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä 30. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan Vantaan kaupungin ensi vuoden budjetti ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025.

Syksyinen kuva marjoista.

Vantaan kaupunginhallituksen on määrä hyväksyä 30. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan Vantaan kaupungin ensi vuoden budjetti ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2025. (Esityslistan kohta 16.) Kaupunginjohtajan 1.11. julkistamasta budjettiesityksestä voi lukea lisää talousarviosta.

Kaupunginhallituksen listalla on lisäksi lausunto ympäristöministeriölle maan hallituksen esityksestä kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Kaupungin lausunnon johtopäätös on, että lakiuudistuksen valmistelu tulee keskeyttää, sillä lakiluonnos ei täytä sille asetettuja tavoitteita. Vantaan kaupungin näkökulma on, että uudistuksesta aiheutuu kaupungille uusia tai raskaampia menettelyitä, selvitysvelvoitteet laajentuvat ja lisäresursointitarve tulee olemaan merkittävä. (Kohta 13.)

Hallitus käsittelee useita asemakaavoihin liittyviä muutoksia eri puolilta Vantaata. Kaavat koskevat alueita Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa. (Kohdat 12, 14 ja 15.) 

Hallitus keskustelee lisäksi päätöksestä myydä Vantaan Työterveys Oy. Vantaan Työterveys Oy on työterveyshuollon palveluita tuottava, Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Vantaan konsernijaosto päätti 15.2. kehottaa käynnistämään valmistelun osakkeista luopumiseksi. Tarjouskilpailuun osallistui kaksi tarjousta, joista Suomen Terveystalo Oy valittiin voittajaksi. Kaupunginhallituksen on nyt määrä päättää yhtiön myynnistä. (Kohta 8.)

Katso kokouksen koko esityslista.