Vantaan kaupunginhallituksessa aiheina hiilineutraalius, lapsiystävällisyys, nuorisovaltuusto ja äänestysaktiivisuus

Tiedote

Vantaan kaupunginhallituksen vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa 13.12.2021 päätetään osallistuuko Vantaa EU:n hakuun, johon valitaan noin 100 eurooppalaiskaupunkia, joiden tavoitteina on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Talvinen ja aurinkoinen maisema.

Vantaan kaupunginhallituksen vuoden 2021 viimeisessä kokouksessa 13.12.2021 päätetään osallistuuko Vantaa EU:n hakuun, johon valitaan noin 100 eurooppalaiskaupunkia, joiden tavoitteina on hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Kyseessä on Euroopan komission "100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030" -haku, joka on osa komission Climate-Neutral and Smart Cities -missiota. Valittujen kaupunkien tulee tehdä ilmastosopimus, joissa kuvaillaan kaupungin toimet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi, sekä siihen liittyvä investointisuunnitelma. Kyseessä ei ole laillisesti sitova sopimus. Mukaan valittavat kaupungit pääsevät komission luomalle verkkoalustalle, jonka kautta saa tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja investointisuunnitelman laatimiseen, sekä pääsyn sadan edelläkävijäkaupungin verkostoon. Missioon osallistuva kaupunki sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2030. Vantaan nykyinen ilmastotyö, sille asetetut tavoitteet sekä tavoitteiden toimeenpano ja seuranta antavat hyvät valmiudet täyttää mission haussa asetetut tavoitteet valittaville kaupungeille. (Esityslistan kohta 10.)

Hallituksen on myös määrä hyväksyä Lapsiystävällinen Vantaa -toimintasuunnitelma seuraaville kahdelle vuodelle. Vantaan kaupunki on hakenut UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malliin, joka on UNICEFin tarjoama työkalu, jonka avulla kunnat voivat tehdä lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja ja varmistaa lasten oikeuksien toteutuminen mahdollisimman hyvin. Vantaan lapsiystävällinen kunta -työn visio on: lapsiystävällistä Vantaata rakennetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Visio koostuu viidestä tavoitteesta. (Esityslistan kohta 9.)

Hallituksen listalla on nuorisovaltuuston marraskuisten vaalien tuloksen vahvistaminen ja vaalituloksen perusteella valittujen henkilöiden valitseminen Vantaan nuorisovaltuuston jäseniksi. Uuden nuorisovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Äänioikeutettuja vaaleissa olivat vuosina 2003-2008 syntyneet, Vantaalla kirjoilla olevat nuoret. Vaaliehdokkaita oli 54, ja vaalit toimitettiin marraskuussa mm. kouluissa, oppilaitoksissa sekä eri yleisillä paikoilla. Äänioikeutettuja oli 16 050, ja äänensä antoi 4560 nuorta eli äänestysprosentti oli 28,4. Nuorisovaltuusto toimii nuorten edunvalvojana ja nostaa esille nuorille tärkeitä asioita. Nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Vantaan kaupungin lautakunnissa ja kaupunginvaltuustossa. Toiminta on poliittisesti sitoutumatonta. (Esityslistan kohta 7.)

Hallituksen pöydällä on myös selvitys äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi. Kaupunki on listannut kasvatuksen ja oppimisen toimialalla, kaupunkikulttuurin toimialalla, viestinnässä sekä vaalitoimistossa yhdessä hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon (VATE) kanssa toteutettavia keinoja, joilla pyritään lisäämään äänestysaktiivisuutta tulevissa aluevaaleissa. (Esityslistan kohta 8.)

Lue kaupunginhallituksen kokouksen koko esityslista.