Vantaan kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman – tavoitteet ja toimenpiteet määritellään kullakin toimialalla

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto merkitsi kokouksessaan 28.3. tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman.

kädet näppäimistöllä

Suunnitelma linjaa, millaisin tavoittein ja toimenpitein Vantaa vastaa tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteisiin syrjimättömästä toiminnasta ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina pitkästä aikaa Tikkurilan kaupungintalolle. Kokouksessa valtuusto merkitsi tiedoksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön suunnitelman, jonka nimi on: ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole. Ne tehdään.” Kolmiosaisen suunnitelman ensimmäisessä osassa asetetaan perusta, jolle kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö rakentuu. Toisessa osassa linjataan päätöksenteon ja palvelujen työtä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain viitekehyksen mukaisesti. Kolmannessa osassa kuvaillaan, miten kaupungilla tehdään henkilöstöpoliittista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Toimialat ja palvelualueet käsittelevät suunnitelman johtoryhmissään. Näin konkretisoidaan mitä tavoitteet, toimenpiteet ja niiden toteuttaminen tarkoittavat nimenomaan kyseisellä toimialalla.

Valtuusto sai tiedoksi viime vuonna jätettyjen valtuustoaloitteiden määrän, yhteensä 81 kappaletta. Edellisvuonna 2020 valtuustoaloitteita jätettiin 32, eli määrä on kasvanut vaalivuonna huomattavasti. Aloitteiden aihepiirit kohdistuvat pääasiassa kaupunkiympäristön toimialalle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi myös tiedoksi vuoden 2021 henkilöstökertomuksen.

Avainsanat

HallintoPäätökset