Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti uudesta sosiaali- ja kriisipäivystyksestä

Tiedote

Lautakunta päätti ottaa Keravan sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestettäväkseen osana Vantaan omaa sosiaali- ja kriisipäivystystä 6.11.2021 alkaen.

Sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelun tuottamiseen lautakunta perustaa kaksi uutta vakituista sosiaalityöntekijän ja kriisipäivystäjän vakanssia. Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys antaa akuuttia kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden, ja turvaa esimerkiksi suuronnettomuustilanteissa psyykkisen ensiavun ja kiireellisen sosiaalityön.

Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys on sosiaali- ja terveysministeriön nimeämä valtakunnallinen toimija psykososiaalisen tuen palvelujen osalta.

Yhteistä sosiaali- ja kriisipäivystystä on valmisteltu vastaamaan tulevaan Vantaa-Kerava -hyvinvointialueen tarpeisiin.

Lautakunta päätti myös muutoksesta Vantaan kaupungin ja FIM Varainhoito Oy:n väliseen sopimukseen

Sopimuksella on pyritty kehittämään neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä palveluita Lapset SIB-vaikuttavuusinvestointihankkeen avulla.

Lautakunta päätti, että ohjelmaan ei oteta enää uusia asiakkaita 1.9.2021 lähtien, koska ohjelman kustannusvaikuttavuutta ei ole saatu tavoitellulle tasolle.

Lautakunta halusi päätöksessään nostaa myös esille, että sopimus oli puutteellisesti valmisteltu ja perustui osin virheelliseen tietoon.

Lautakunta sai myös ajankohtaiskatsauksen Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen valmistelusta.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti. Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin

Muokattu 24.8.2021. Korjattu tiedotteen aiempaa päivämäärää: LapsetSIB Vantaa -ohjelmaan ei oteta uusia asiakkaita 1.9.2021 lähtien.

Lisätietoja

Timo Aronkytö

apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetHallintoLautakunnat