Havukosken asukkaiden hyvinvointiin 4 miljoonaa euroa

Uutinen

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö tuo Havukoskelle useiden hyvinvointityötä tekevien järjestöjen hyväksi havaitut toimintamallit ja rahoittaa toimintaa alueella 4 miljoonalla eurolla. Tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointia alueella.

Havukosken suvijuhla

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö rahoittaa hyvinvointityötä Havukoskella 4 miljoonalla eurolla seuraavan kolmen vuoden aikana. Se on koonnut työtä tekemään yhdeksän hyvinvointityötä tekevää järjestöä, kuten Suomen punainen risti ja Aseman lapset. Kokoonpanon tavoitteena on parantaa alueen asukkaiden arjen hyvinvointia.

Järjestöt tarjoavat alueen asukkaille palveluita mm. mielenterveyden tukemiseen, perheiden hyvinvointiin ja ikäihmisten yksinäisyyteen liittyen. Parhaillaan meneillään on työntekijöiden rekrytoinnit ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä vielä kevään 2023 aikana.

Sohlbergin säätiön tavoitteena on kokeilla uudenlaista pitkäjänteisempää yhteistyötä tiiviillä alueella ja pyrkiä siten entistä vahvemmin todentamaan työn vaikutuksia alueen hyvinvointiin. Vantaalta tarjottiin Havukoskea alueeksi, jolla kokeilla uudenlaista työotetta.

- Järjestöiden tekemä arvokas työ on usein lyhyiden hankkeiden vuoksi katkonaista ja paikoin lyhytkestoista. Haluammekin nyt kokeilla uudenlaista lähestymistapaa, jonka tavoitteena on aidosti parantaa havukoskelaisten hyvinvointia heidän arjessaan, kertoo Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Havukoski on Vantaan monella mittarilla huolestuttavin alue. Siellä mm. pienituloisuusaste, työttömyysaste ja alhainen koulutustaso (pelkän peruskoulun käyneiden osuus) ovat korkeampia kuin muualla Vantaalla. Vantaan kaupunki panostaa alueelle myös omassa työssään.

- Havukoski on yksi meidän Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelman alueista. Tulemme lisäämään alueella myös mm. kulttuuritapahtumien määrää ja parantamaan alueen viihtyisyyttä. Sohlbergin säätiön kokonaisuudessa meillä on tärkeä rooli järjestöjen toimintojen ja kaupungin palveluiden yhteensovittamisessa, jotta kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman vaikuttava, kertoo Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Sohlbergin säätiön rahoittama järjestökonsortio ja kaupungin toimijat tapasivat tänään Koivukylän asukastilalla ja käynnistivät yhteisen tekemisen. Paikalla oli noin 50 eri ammattilaista, jotka jatkossa työskentelevät eri palvelutavoin Havukosken alueen hyvinvoinnin eteen.

Mukana olevat järjestöt

Asemat lapset ry

Aspa säätiö sr.

Helsingin Diakonissalaitos

Helsinki Missio

Kukunori ry

Lasten ja nuorten keskus ry

Mieli ry

SOS-lapsikylä

Suomen Punainen risti

Avainsanat

HyvinvointiHavukoski