Lahdentien siirron ja Vaaralan suunnitelmat nähtävillä 8.12. saakka

Uutinen

Vantaan ratikan Lahdentien siirron ja Vaaralan asemakaavamuutosehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä yhtä aikaa 9.11.–8.12. ja muistutukset ehdotuksista tulee jättää kirjaamoon 8.12. klo 15 mennessä.

Vantaan ratikka Hakunilantiellä Vaaralassa

Nähtävillä oleviin suunnitelmiin Vaaralassa sisältyvät myös Vaaralan ja Kuussillan raitiotiepysäkit.

Vantaan ratikan suunnitelmia valmistuu vaiheittain. Nyt nähtävillä ovat yhtä aikaa 9.11.–8.12. ratikan Lahdentien siirron ja Vaaralan asemakaavamuutosehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset.

Suunnitelmilla varaudutaan Vantaan ratikan vaatimaan tilaan ja infrastruktuuriin sekä siihen liittyvään katuympäristöön ja raitiotiepysäkkeihin suunniteltavilla alueilla. Asemakaavamuutokset perustuvat ratikan katusuunnitelmiin. Asemakaavoissa ei osoiteta uutta rakentamista.

Lahdentien siirron suunnitelmat ja Kaskelan pysäkki

Lahdentien siirron suunniteltava alue sijaitsee Hakunilan kaupunginosassa Lahdentien varrella. Alueeseen kuuluu Kyytitien katualuetta, Lahdentien ja Kaskelan asuinalueen välistä virkistysaluetta sekä osa Pitkäsenniityn viheraluetta. Kaskelan raitiotiepysäkki sijoittuu Kyytitielle Lahdentien risteyksen läheisyyteen. Lisäksi asemakaavamuutoksella varaudutaan Lahdentien uuteen linjaukseen.

Nähtävillä 9.11.–8.12. ovat Lahdentien siirron asemakaavamuutosehdotus (nro 002454) ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset:

  • Lahdentie välillä Hiirakkorinne-Liinamäki
  • Kyytitie

Vaaralan suunnitelmat ja raitiotiepysäkit

Vaaralan suunniteltava alue sijaitsee Vaaralan kaupunginosassa Hakunilantien varrella. Alueeseen kuuluu katuympäristöä Hakunilantiellä, Kuussillantiellä, Vaaralantiellä ja Tilustiellä sekä Kuussillan ja Vaaralan raitiotiepysäkit.

Nähtävillä 9.11.–8.12. ovat Vaaralan asemakaavamuutosehdotus (nro 002451) ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset:

  • Vaaralantie
  • Kuussillantie välillä Rajatie kortteli 93033
  • Tilustie
  • Hakunilantie välillä Kehä III-Kuussillantie

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten videoihin voi tutustua Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

Muistutukset kirjaamoon viimeistään 8.12.

Muistutuksen voi jättää kirjaamoon 8.12. klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Muistutuksessa on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavaehdotuksen numero tai katusuunnitelmaehdotuksen nimi.

Tutustu ehdotuksiin ja tule mukaan ratikan suunnitteluun!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitysKaavoitus