Nuorten kesätyöprojekti Vantaalla antaa mahdollisuuden ensimmäiseen kesätyöhön

Uutinen

Ensimmäinen kesätyökokemus on monelle nuorelle hyppylauta kohti työelämää. Kesätöiden ja varsinkin sen ensimmäisen työpaikan saaminen voi olla hankalaa ilman aiempaa työkokemusta. Vantaan nuorisopalvelut yhdessä Vantaan viheralueyksikön kanssa auttavat nuoria saamaan ensikosketuksen työelämään.

Nuoret kitkevät vesakkoa Martinlaaksossa auringon paisteessa.

Rammo ja Ahmed kitkevät vesakkoa Martinlaaksossa auringonpaisteessa.

Nuorten kesätyöprojektin “isä” Kari Järvinen käynnisti projektin jo 90-luvulla neuvottelemalla Kauko Suoniemen kanssa vantaalaisten nuorten työllistämisestä viheralueyksikölle. Lama ja nuorten vaikea työllistyminen toimivat kimmokkeena projektille, jonka tarkoituksena oli, että nuoret pääsisivät tekemään helposti omaksuttavaa työtä, saisivat palkkaa sekä ensimmäisen työtodistuksen. Martinlaakson puisto- ja metsäalueiden hoidon parissa tehtävä työ kasvattaisi myöskin nuorten arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan. 

Yhteistyö alkoi sujuvasti jo ensimmäisenä kesänä ja sen jälkeen projekti on järjestetty vuosittain. Vuosikymmenten aikana projektin kautta on työllistynyt noin 330 nuorta, arvioi Järvinen. Tärkein anti nuorille projektissa on konkreettisten asioiden, kuten työtodistuksen lisäksi, myös työelämätaitojen oppiminen, oman lähiympäristön arvostus, onnistumisen kokemukset sekä sosiaaliset taidot, joita kesätyön aikana oppii. Erilaiset työelämän pelisäännöt tulevat myöskin tutuiksi projektissa, jossa käytännön asiat käydään huolellisesti nuorten kanssa läpi ja heidän mukanaan yhdessä työtä tekee joka päivä 1–2 nuorisotyöntekijää. 

Kesätyöhön valmistaudutaan yhdessä haastatteluiden ja työhakemuksen teon muodossa. Haastatteluissa nuoret pääsevät vapaamuotoisesti kertomaan omista vahvuuksistaan ja taidoistaan, joita voivat työssä hyödyntää. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä työsopimus ja työajat käydään nuorten kanssa läpi, jotta heillä on selkeä käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan. Projektin jälkeen nuoret saavat kesätyöstä työtodistuksen lisäksi suosituksia tulevia työnhakuja varten. 

Joka kesä kesätyöprojektin kautta työllistyy noin 16 nuorta, joista 1–2 on ollut mukana jo aiempina kesinä. Heidän tehtävänään on auttaa ja opastaa uusia nuoria sekä toimia esimerkkinä. Tänä kesänä esimerkkinä toimivat Rammo ja Ahmed. Nuoret ovat ylpeitä tekemästään työstä ja ovat oppineet sen myötä työelämän perustaitoja sekä käytännön työtä viheralueyksikössä. Esimerkkinuorina heillä on myöskin uudenlaista vastuuta, sillä uudet nuoret kyselevät heiltä työtehtävistä. Nuoret ovat ylpeitä siitä, että pääsevät toimimaan esimerkkinä, mutta eivät kuitenkaan ota riskiä, että neuvoisivat väärin. Asiat voi aina varmistaa vielä vastuuohjaajalta.  

Ahmed ja Rammo kokevat, että työ on pääsääntöisesti kivaa ja ensimmäisen viikon jälkeen tehtävistä pääsee helposti perille. Ohjaajat ja Kari, eli nuorten kutsumana Karppa, antavat hyviä ja selkeitä ohjeita. Nuoret nauttivat ulkona tehtävästä työstä, jossa pääsee tekemään monipuolisia tehtäviä ja vaihtamaan työpistettä päivittäin. “Ulkona on mukavampaa, kuin vaikka Mäkkärin kuumassa hikisessä keittiössä”, toteaa Rammo.  

Tämän vuoden kesätyöprojektin nuorten ryhmä on osoittanut poikkeuksellista ahkeruutta ja heidän avullaan Martinlaakson ympäristö on jälleen saatu viihtyisään kesäiseen kukoistukseen. 

Avainsanat

Tarinoita Vantaalta