Uudistuva kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala aloittaa työnsä vuodenvaihteen jälkeen

Uutinen

Kaupunkikulttuurin toimialasta tulee 1.1.2023 alkaen kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala. Muutoksia tulee myös toimialan palvelualuerakenteeseen. Kaupunkikultuurilautakunta jatkaa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakuntana.

Kuvituskuva Tiksi Block Partysta

Kaupunkikulttuurin toimiala on vuoden 2023 alusta Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala, kun kaupunginvaltuusto teki asiasta päätöksen maanantaina kokouksessaan. Muutos liittyy osittain ensi vuoden alusta aloittaviin hyvinvointialueisiin. Osittain taas kyse on 3 vuoden aikana tehdyistä havainnoista ja tarpeesta uudistaa toimialaa. Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala vastaa vantaalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaupungin palveluissa, minkä vuoksi sana hyvinvointi haluttiin toimialan nimeen.

- Kaupungille jää hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin tehtäväksi edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelut poistuvatkin organisaatiosta. Meidän toimialallamme hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajasti kaikissa palveluissa, kertoo Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

Uudistuvan toimialan palveluja järjestetään organisaatiossa myös uudella tavalla. Toimialan uudet palvelualueet ovat Elinikäinen oppiminen, Nuoriso- ja yhteisöpalvelut sekä Kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Toimialan Yhteiset palvelut sekä Liikunnan palvelualue jatkavat entiseen tapaansa.

Elinikäisen oppimisen palvelualue koostuu ensi vuodesta alkaen Vantaan Aikuisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun toiminnasta. Oppilaitosten kokoaminen yhteen on luontevaa, koska henkilökunta työskentelee pääosin saman opetusalan työehtosopimuksen piirissä. Oppilaitosten toiminnassa on myös muita samankaltaisuuksia: toiminta tapahtuu samankaltaisin lukukausin ja tilatarpeet ovat suurelta osin samoja.

Kirjasto- ja asukaspalveluiden palvelualue jakaantuu organisaatiouudistuksessa useaan osaan. Kaupungin keskitetty asiakaspalvelu Vantaa-infoineen ja puhelinpalveluineen siirtyy kaupunkistrategian ja johdon toimialalle. Siirron toivotaan vahvistavan keskitetyn asiakaspalvelun roolia kaupungin käyntikorttina.

Yhteisöpalvelut, johon kuuluvat muun muassa asukastilat, ruoka-avun logistiikkakeskus Yhteinen pöytä ja vapaaehtoistyön koordinointi, siirtyy nuorisopalveluiden kanssa samaan organisaatioon. Uuden palvelualueen nimeksi tulee nuoriso- ja yhteisöpalvelut.

- Nuoriso- ja yhteisöpalveluiden uusi palvelualue tavoittelee erilaisten kohtaamispalveluiden linkittämistä entistä paremmin toisiinsa ja palveluiden vaikuttavuuden parantamista. Kohtaamista tehdään jatkossakin nuorisotiloilla, asukastiloilla ja oppilaitoksissa, mutta myös erilaisissa jalkautumisissa, kertoo nuorisopalvelujohtaja Hannu Rusama.

Kulttuuripalvelut ja kirjasto muodostavat jatkossa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palvelualueen. Uudistus tuo yhteen kaksi kuntalaisten kannalta merkittävää kulttuuritoimijaa.  Yhteistyö helpottaa myös yhteistyön tekemistä yli kaupunkirajojen, koska suuressa osassa kaupunkeja nämä palvelut ovat samassa organisaatiossa.

- Kirjastot ovat selkeästi lähipalvelu asukkaille ja siksi on tärkeää, että myös kulttuuritapahtuma ovat vahvasti osa palvelua. Yhdistyminen tuo mahdollisuuksia kehittää vantaalaista kulttuuria ihan uudella tavalla, kertoo kulttuurijohtaja Annukka Larkio

Kaupunkikulttuurilautakunnasta tulee uudistuksen myötä Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta. Uudistuksella halutaan viestiä, että Vantaalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen halutaan tuoda vahvasti mukaan myös luottamushenkilöhallinnon ohjaukseen.

Avainsanat

PäätöksetHallinto