Vaikuta asemakaavojen valmisteluaineistoon Vaaralan, Länsimäen ja Veromiehen alueella 13.1.2023 mennessä

Uutinen

Vantaan ratikan asemakaavan valmisteluaineistoihin Vaaralan, Länsimäen ja Veromiehen alueella voi tutustua ja jättää 15.12.2022-13.1.2023 mielipiteitä kirjaamoon.

Havainnekuva ratikasta Länsimäessä

Havainnekuva ratikasta Länsimäentiellä, jossa ratikka kulkee keskellä katua omilla kaistoillaan. Kuva: WSP.

Vantaan ratikan kolmeen asemakaavan valmisteluaineistoon voi tutustua ja jättää mielipiteitä 13.1.2023 klo 16 saakka. Asemakaavojen valmisteluaineistot ovat:

Maanomistajia on informoitu asiasta erikseen. Mielipiteen voi jättää kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse. Mielipiteessä on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavatyön numero. Tarkemmat kirjaamon yhteystiedot kirjaamon verkkosivuilta.

Asemakaavamuutoksilla varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle.

Eteläinen Vaarala ja pohjoinen Länsimäki

Suunniteltava alue sijaitsee Vaaralan kaupunginosan eteläosassa Porvoonväylän pohjoispuolella sekä Länsimäen kaupunginosan pohjoisosassa ja pieniltä osin Rajakylän kaupunginosassa Porvoonväylän eteläpuolella. Pääosin alue sijaitsee Länsimäentiellä ja Fazerintiellä. Lisäksi alueella sijaitsevat Rajakylän raitiotiepysäkki, joka sijoittuu Porvoonväylän eteläpuolelle, ja Fazerilan raitiotiepysäkki, joka sijoittuu Fazerin vierailukeskuksen läheisyyteen. Asemakaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Länsimäki eteläinen

Suunniteltava alue sijaitsee Länsimäen kaupunginosassa Hakunilan suuralueella pääosin Länsimäentiellä. Alueeseen kuuluu Länsimäentien katualuetta, joka rajautuu etelässä Vantaan ja Helsingin väliseen kaupunginrajaan ja pohjoisessa Pallastunturintiehen ja Rajakentäntiehen. Kaava-alueeseen kuuluvat kadunvarren kiinteistöt, joiden pinta-alaan kaavamuutos vaikuttaa.

Asemakaavamuutoksella muutetaan asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), autopaikkojen korttelialuetta (LPA) ja puistoaluetta (VP) osin katualueeksi. Asemakaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Veromies itä

Suunniteltava alue sijaitsee Veromiehen kaupunginosassa Aviapoliksen suuralueella. Pääosin alue sijaitsee Tikkurilantiellä ja Rälssitiellä. Alueeseen kuuluu Tikkurilantien ja Rälssitien katualuetta, joka rajautuu idässä Tuusulanväylään, lännessä Rälssitien viereisiin kiinteistöihin ja etelässä Rälssipuistoon. Kaava-alueeseen kuuluvat kadunvarren kiinteistöt, joiden pinta-alaan kaavamuutos vaikuttaa. Rälssitien pohjoinen liittymä siirretään lännemmäksi ja kadun nimi muutetaan Rälssikujaksi.

Asemakaavamuutoksella muutetaan liikerakennusten korttelialuetta (KL), toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T) osin katualueeksi. Kortteleiden tehokkuusluvut muutetaan rakennusoikeusluvuksi, jolloin rakennusoikeudet eivät muutu pinta-alamuutoksista huolimatta. Sähkönsyöttöasema sijoittuu Tikkurilantien katualueelle Tuusulanväylän länsipuolelle.

Tutustu suunnitelmiin ja vaikuta!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys