Vantaa toivoo koulutuspaikkojen lisäämistä työvoimapula-aloille - ei kannata kokeilua alueellisesta opintolainahyvityksestä

Uutinen

Asiasanat

KoulutusOpiskelijatYhteistyökumppanit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Vantaan kaupungin mielestä kokeilua alueellisesta opintolainahyvityksestä ei tule toteuttaa, vaan mieluummin lisätä koulutuspaikkoja työvoimapula-aloille. Vantaan näkemyksen mukaan kokeilun tavoitteena on siirtää verotuloja kaupungeista kokeilualueelle sekä kokeilu vaarantaa myös kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä muutettavaksi väliaikaisesti tuloverolakia. Alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu toteutettaisiin vuosina 2023–2026. Kokeilun tarkoituksena on saada tietoa alueellisen opintolainahyvityksen vaikutuksista esityksen mukaisen kokeilualueen työvoiman saatavuuteen ja elinvoimaisuuteen. Kokeilu toteutettaisiin Pohjois- ja Itä-Suomessa kokeilualueella, joka kattaa 25 kuntaa.

Verotuloja siirretään kokeilualueille

Vantaalla ei nähdä, miten esityksellä voitaisiin päästä edellä mainittuihin tavoitteisiin. Verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, on kokeilualueella jo valmiiksi merkittävästi edullisemmat elin- ja asumiskustannukset eli siten pelkästään taloudellinen kannuste muuttaa kokeilualueelle on ikään kuin jo olemassa. Esitys edellyttää kokeilualueella asumista, mutta ei siellä työskentelyä eli tavoitteena on houkutella veronmaksajia kokeilualueelle. Käytännössä tavoitteena on siis siirtää verotuloja esimerkiksi kaupungeista kokeilualueelle.

Koulutuspaikkoja lisättävä työvoimapula-aloille

Esityksellä pyritään työvoimapulaan vedoten houkuttelemaan valmistuneita muuttamaan pois alueilta, jossa myös on jo nyt merkittävä työvoimapula, jonka ennustetaan tulevina vuosina vielä pahenevan entisestään. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on myös erittäin suuri tarve esityksen perusteluissa mainituille sosiaali- ja terveydenhuollon ja opetusalan työntekijöille. Ei ole millään tavalla perusteltua tehdä kokeilua, joka voi kurjistaa pääkaupunkiseudun työntekijäpulaa entisestään. Tätä esitystä parempi ratkaisu työvoimapulaan olisikin esimerkiksi merkittävä koulutuspaikkojen lisääminen työvoimapula-aloille.

Yhdenvertainen kohtelu vaarantuu

Esitys on myös kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen. Toteutuessaan se muodostaisi selkeän ja tietoisen poikkeuksen suomalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Tällaiselle poikkeukselle tulisi aina olla erittäin vahvat perustelut, mutta tässä esityksessä sellaisia perusteluita ei ole esitetty. Ei ole millään tavalla perusteltua tällaisilla kannustimilla asettaa valmistuneita eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mihin kuntaan he päättävät asettua asumaan.

 

Näillä perusteluilla Vantaan kaupungin mielestä kokeilua alueellisesta opintolainahyvityksestä ei tule toteuttaa.

Avainsanat

HallintoTyöpaikat