Vantaan konsernijaosto linjasi Vantin tulevaisuutta

Uutinen

Asiasanat

KonsernijaostoToimitilat

Vantaan konsernijaosto linjasi 11.10.2021 kokouksessaan, että kaupungin omistaman Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toiminnan järjestämisestä tehdään vielä jatkoselvitys ennen päätöksentekoa.

Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta teetettiin loppukesästä 2021 selvitys, jossa kuvataan Vantin toiminnan nykytilaa sekä arvioidaan mahdollisia palveluiden järjestämisen vaihtoehtoja. Selvityksen johtopäätösten perusteella Vantaan konsernijaostolle esitettiin, että Vantin omistajapoliittisia linjauksia lähdettäisiin valmistelemaan sen mukaan, että yhtiö pidetään kaupungin kokonaan omana inhouse-toimijana.

Konsernijaosto äänesti asian palauttamisesta takaisin valmisteluun. Asia päätettiin äänin 6–5 palauttaa valmisteltavaksi, ja tätä työtä varten konsernijaosto antoi tarkempia menettelyohjeita:

Vantin eri päätoimintojen osalta tehdään ulkopuolinen asiantuntijaselvitys, jossa tulee selvittää tarkemmin vaihtoehtoja, joissa palvelut hankitaan markkinoilta kokonaan tai osittain. Myös myyntivaihtoehtoa on selvitettävä. Tämän tueksi teetetään vertailu muiden suurten kaupunkien tavoista järjestää vastaavat palvelut.

Jatkoselvityksessä on osallistettava henkilöstöä, ja siihen on sisällytettävä ratkaisuehdotuksia, joilla turvataan henkilöstön töiden jatkuminen. Lisäksi osana kokonaisuutta kaupunki valmistautuu kehittämään kilpailutusosaamista ja laadunvalvontaa.

Tavoitteena jatkovalmistelussa tulee olla laadun ja kustannustehokkuuden parantaminen.

Tutustu tarkemmin aiheeseen kokouksen asialistalla.

Lisätietoja aiheesta antaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Avainsanat

PäätöksetHallinto