Vantaan menettelytapaohje sisäilma-asioissa on uudistettu

Uutinen

Asiasanat

RakentaminenToimitilat

Vantaa on kirjannut ohjeensa toimintatavoistaan sisäilmatilanteissa dokumenttiin Menettelytapaohje sisäilma-asioissa. Ohje on uudistettu maaliskuussa 2023 vastaamaan nykyisiä valtakunnallisia ja Vantaan sisäisiä käytäntöjä.

Sisäilma-asiantuntija tutkii sisäkattoa.

Sisäilma-asioista huolehditaan moniammatillisena yhteistyönä. Jokaisella on tärkeä rooli hyvän sisäilman ylläpitämisessä. Keskeistä on, että sisäilman haitat ja ihmisten oireilu otetaan vakavasti ja käyttäjien ilmoituksiin reagoidaan nopeasti. 

Esihenkilö ilmoittaa havaituista toimitilan ongelmista ensin huoltoon. Jos tilanne ei helpota huollon toimilla, esihenkilö kokoaa tiedon koko kiinteistöstä ja tekee sisäilmailmoituksen sisäilma-asiantuntijoille. Jos joku oireilee tiloissa, esihenkilö ohjaa hänet ottamaan viipymättä yhteyttä terveydenhuoltoon, jotta oireilua pystytään helpottamaan.

Sisäilma-asiantuntijat alkavat nopeasti selvittää havaittuja ongelmia, ja joka vaiheesta tiedotetaan tilojen käyttäjille. Korjaustyöt suunnitellaan ja toteutetaan tutkimustulosten perusteella mahdollisimman pian, tilojen toiminnan tarpeet huomioon ottaen. Työpaikalla pyritään tekemään muutoksia, joilla tilojen käyttö on turvallista korjauksia odotellessa. 

Menettelytapa on helpottanut sekä henkilöstön että muiden tilankäyttäjien huolta sisäilmasta. Vakiintuneet käytännöt ovat vähentäneet myös esihenkilöiden painetta sisäilmatilanteen selvittelyssä. Vaikka huolet ovat vähentyneet, korjausten odottaminen vaatii kärsivällisyyttä. 

Kaupungin toimitilojen sisäilma-asioita koordinoivat kaupunkitasoinen sisäilmaryhmä ja tarvittaessa toimialojen sisäilmaryhmät sekä kohdekohtaiset sisäilmaryhmät. Uusia pysyviä kohdekohtaisia sisäilmaryhmiä ei ole tarvinnut perustaa ja aiempien ryhmien määrää on pystytty vähentämään viime vuosina vakiintuneiden toimintatapojen myötä. Ryhmiä kootaan kuitenkin herkästi, jos tarvetta tiiviiseen tiedonvaihtoon ilmenee. 

Menettelytapaohje on julkaistu Vantaan nettisivuilla, vantaa.fi/sisailma

Oireilu maltillista, korjausjonoa jatkuvasti

Sisäilmahaittojen aiheuttamaan oireiluun suhtaudutaan aina vakavasti. Tilojen käyttäjien huolta vähentää nykytutkimusten antama tietoisuus siitä, että kiusallisetkin oireet ovat useimmiten ohimeneviä. Sisäilmahaitat aiheuttavat harvoin vakavia tai pysyviä oireita. Oireita pystytään myös usein lievittämään.  

Selkeiden menettelytapojen myötä sisäilmatilanteet pystytään Vantaalla ratkomaan kohtalaisen hyvin. Esimerkiksi peruskoulun oppilaista vain muutama on joutunut vaihtamaan koulua sisäilman vuoksi viime vuosina. Laajempia korjauksia odottavat rakennukset pidetään käyttökuntoisina erilaisten turvaavien toimien avulla. Rakennukset ovat kuitenkin kovalla kulutuksella, joten tarve huolto- ja korjaustoimiin on jatkuvasti suurempi kuin käytettävissä olevat resurssit.  

Vuodesta 2018 lähtien sisäilmatilannetta on selvitetty lähes 190:ssa Vantaan kaupungin toimitilassa, ja tilojen käyttäjille on tehty yli 700 tiedotetta. Koulujen ja päiväkotien sisäilmatiedotteet julkaistaan verkossa.

Avainsanat

Sisäilma