Vantaan nuorisopalvelut Osaamiskeskus Nuoskan osatoteuttajana

Uutinen

Asiasanat

KoulutusNuorisopalvelutNuoretOpiskelijat

Vantaalla panostetaan tällä hetkellä merkittävästi koulunuorisotyöhön ja sen kehittämiseen. Osaamiskeskus Nuoska -nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa on nuorisotyön osaamiskeskus, jossa Vantaan kaupungin nuorisopalvelut on yksi osatoteuttajista. Nuoska tukee valtakunnallisesti määriteltyjen tavoitteiden toimeenpanoa, ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vantaan kaupungin nuorisopalvelujen Nuoska-toteuttajat tekevät käytännön työtä kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuoskan tavoitteena on vahvistaa koulujen kasvattajayhteisöä, tukea nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osallisuutta, sekä kartoittaa kouluissa tehtävän nuorisotyön tilaa.

Vantaan kaupungin kouluissa toimiva nuorisotyö toimii pilottialustana, jossa kokeillaan uusia toimintamalleja ja niiden käyttöönottoa. Vantaalla hyväksi havaitut toimintatavat tulevat olemaan pohjana, kun kehitetään valtakunnallisesti sovellettavia malleja.

Oppilaitoksissa ja kouluissa toimivat erityisnuorisotyöntekijät tukevat nuoria myös vapaa-ajalla, ja auttavat heitä löytämään mieleistä tekemistä. Lisäksi erityisnuorisotyöntekijät tukevat nuoria siirtymässä perusopetuksesta toiselle asteelle. Vantaa osallistuu erilaisten toimintamallien arviointiin, koulutuksien ja verkostopäivien järjestämiseen sekä raportointiin.

Nuoska-tiimiin kuuluu projektiesimies, projektisuunnittelija ja projektikoordinaattori. Hanke- ja suunnittelupäällikkö johtaa tiimiä.

Vantaa on mukana Osaamiskeskus Nuoskassa ainoana kaupunkina. Muita osatoteuttajia ovat Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, Folkhälsan förbund rf, Förening Luckan rf, Mieli Suomen Mielenterveys ry, Nuorisotutkimusseura, kehittämiskeskus Opinkirjo, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna ja Åbo Akademi. Osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk.

Avainsanat

MielenterveysHyvinvointiPäihteet