Vantaan ratikan tärinä- ja runkomeluselvitykset valmistuneet

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Tärinä- ja runkomeluselvitykset on laadittu Vantaan ratikan koko reitille. Reitin varren rakennuksille ei aiheudu tärinää, eikä se vaikuta myöskään asumismukavuuteen. Runkomelu on reitillä vähäistä.

Tärinä- ja runkomeluselvitykset on laadittu Vantaan ratikan läntiselle osuudelle Lentoasema-Tikkurila ja itäiselle osuudelle välillä Tikkurila Jokiniemenranta – Länsimäki.

Tärinäselvityksessä on tutkittu raitiotieliikenteen aiheuttaman tärinän vaikutusta rakennusten rakenteisiin ja asumismukavuuteen. Tärinä- ja runkomeluselvityksissä on hyödynnetty maaperäkarttoja ja alueilta maaperästä tehtyjä pohjatutkimuksia.

Vaikutukset on laskettu Vantaan ratikan yleissuunnitelman mukaisilla pohjanvahvistuksilla, ja arvioinnissa on otettu huomioon ratikan jatkosuunnittelussa pohjanvahvistuksiksi esitetyt paalulaatat, pilaristabilointi, massanvaihto ja kevennykset vallitsevista pohjamaaolosuhteista riippuen.

Rakennuksille ei aiheudu tärinää koko reitillä

Tärinäarvion tulosten perusteella Vantaan ratikan reitin varren rakennuksille ei aiheudu rakenteisiin vaikuttavaa tärinää. Myös asumismukavuuteen vaikuttavan tärinän riski on lähes olematon koko reitillä.  Tärinä on alle asumismukavuuden ohjearvon < 0,30 mm/s koko raitiotielinjauksella. Tulosten perusteella tärinää aiheutuu vain noin 15 metrin etäisyydelle raitiotiestä.

-Yleensä rakennukset sijaitsevat yli 15 metrin päässä raitiotiestä, jolloin tärinää on vain katualueella. Tikkurilantiellä ja Kielotiellä sijaitsee rakennuksia myös alle 15 metrin päässä raitiotiestä, mutta kyseiselle osuudelle on suunnitteilla pohjanvahvistustoimenpiteinä paalulaattaa. Raitiotien perustaminen paalulaatalle on yksi tehokkaimmista tärinän torjuntakeinoista, eikä ratikasta aiheutuva tärinä tästä syystä yllä näilläkään alueilla asuinrakennuksiin saakka, hankejohtaja Tiina Hulkko kertoo.

Runkomelu vähäistä koko reitillä

Runkomeluarvion tulosten perusteella Vantaan ratikan reitin varrella runkomelua ei pääosin aiheudu läheisille asuinrakennuksille. Tulosten perusteella runkomelu ei pääosin yllä rakennuksiin saakka, vaan alittaa 30–35 dB ohjearvot. Siellä missä runkomelua voi rakennuksille aiheutua, pysäytetään se runkomelueristyksellä ratikan rakenteisiin.

Raitiotieliikenteen aiheuttamalla runkomelulla tarkoitetaan maaperän kautta leviävän värähtelyn aikaan saamaa sisätiloissa havaittavaa ääntä, joka syntyy raitiovaunun pyörän ja kiskon kosketuksen aiheuttamasta värähtelystä. Runkomelu kuullaan tyypillisesti sisätiloissa matalataajuisena jyrinän tyyppisenä äänenä, joka on kuultavissa raitiovaunun ohituksen aikana.

-Tikkurilasta itään raitiovaunuliikenteen arvioidaan aiheuttavan katualueen ulkopuolella yli 30 dB runkomelutasoja Kuninkaalan, Hakunilan ja Vaaralan alueilla. Ratarakenteeseen sijoitettavalla vaimennusmatolla runkomelutasot saadaan suositusten mukaiselle tasolle, Hulkko kertoo.

Tikkurilasta länteen runkomelun riskialueille sijoittuu Osuustien varrella muutama asuinrakennus ja Aviapoliksen alueella joitakin hotelleja ja liike- ja toimistorakennuksia.

-Käynnissä olevassa suunnittelussa hallitaan runkomelua niin, ettei siitä aiheudu haittaa nykyisille asuin-, liikerakennuksille tai hotelleille, Hulkko kertoo.

Tärinä- ja runkomeluraportti lännen osalta tarkentuu vielä suunnittelun myötä ja uusi versio julkaistaan ennen kuin ratikasta päätetään vuonna 2023.

Tutustu läntisen osuuden meluselvitykseen ja itäisen osuuden meluselvityksiin Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Lisätietoja

Tiina Hulkko

Hankejohtaja
050 304 4146 tiina.hulkko@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysSuunnitelmatKaupunki rakentaa