Vantaan ratikan Viertolan ja Pelto-ojan suunnitelmat nähtävillä 16.2. saakka

Uutinen

Vantaan ratikan Viertolan ja Pelto-ojan asemakaavamuutosehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä yhtä aikaa 18.1.–16.2. ja muistutukset ehdotuksista tulee jättää kirjaamoon 16.2. klo 15 mennessä.

Havainnekuva ratikasta Silkkitehtaan pysäkillä

Vantaan ratikan Silkkitehtaan pysäkki on visuaalisesti sovitettu lähellä sijaitsevan Silkkitehtaan ulkonäköön ja ympäristöön, jotta kokonaisuus on kaupunkikuvallisesti tunnistettava ja yhtenäinen. Kuva: Ramboll.

Vantaan ratikan suunnitelmia valmistuu vaiheittain. Nyt nähtävillä ovat yhtä aikaa 18.1.-16.2. ratikan Viertolan ja Pelto-ojan asemakaavamuutosehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset.

Suunnitelmilla varaudutaan Vantaan ratikan vaatimaan tilaan ja infrastruktuuriin sekä siihen liittyvään katuympäristöön ja raitiotiepysäkkeihin suunniteltavilla alueilla. Asemakaavamuutokset perustuvat ratikan katusuunnitelmiin. Asemakaavoissa ei osoiteta uutta rakentamista.

Viertolan suunnitelmat ja ratikkapysäkit

Viertolan suunniteltava alue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa Kielotiellä ja Tikkurilantiellä. Asemakaavamuutoksella levennetään katualuetta Tikkurilantiellä muuttamalla osia korttelialueista ja puistoaluetta katualueeksi. Lisäksi Kielotiellä Neilikkatien risteyksessä muutetaan katualuetta osin ja katkaistaan liittyminen Neilikkatieltä Kielotielle ratikan tuomien uusien liikennejärjestelyiden vuoksi. Katualuetta levennetään sen verran, että ratikka, siihen liittyvä katuympäristö ja jalankululle ja pyöräilylle varatut parannetut yhteydet mahtuvat katualueelle. Tikkurilantielle Kielotien risteyksen läheisyyteen sijoittuu Silkkitehtaan raitiotiepysäkki sekä Viertolan koulun kohdalle Viertolan raitiotiepysäkki.

Nähtävillä 18.1.–16.2. ovat Viertolan asemakaavamuutosehdotus (nro 002458) ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset:

  • Tikkurilantie välillä Kuriirikuja - Kielotie​
  • Kielotie välillä Virnatie-Neilikkatie

Videolla lennetään Viertolan asemakaavan ja sitä vastaavien katusuunnitelmaehdotusten Tikkurilantie-Kielotie esiteltävä osuus..

Pelto-ojan suunnitelmat ja ratikkapysäkki

Pelto-ojan suunniteltava alue sijaitsee Kuninkaalaan kaupunginosassa Tikkurilan suuralueella. Asemakaavamuutoksella muutetaan liikerakennuksen korttelialuetta, suojaviheraluetta sekä lähivirkistysaluetta osin katualueeksi. Korttelin tehokkuusluku muutetaan rakennusoikeusluvuksi, jolloin rakennusoikeus ei muutu pinta-alamuutoksesta huolimatta. Lahdenväylän pysäkki sijoittuu Pelto-ojan tien läheisyyteen.

Nähtävillä 18.1.–16.2. ovat Pelto-ojan asemakaavamuutosehdotus (nro 002485) ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset:

  • Vanha Porvoontie välillä Kokkokalliontie-Untipakka
  • Pelto-ojan tie välillä Kyytitie-Isokappale
  • Kyytitie välillä Vanha Porvoontie-Lahdenväylä

Tutustu tarkemmin Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten videoihin Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

Muistutukset kirjaamoon viimeistään 16.2.

Muistutuksen voi jättää kirjaamoon 16.2. klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Muistutuksessa on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavaehdotuksen numero tai katusuunnitelmaehdotuksen nimi.

Tutustu ehdotuksiin ja tule mukaan ratikan suunnitteluun!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys