Vantaan väestönkasvu alhaisella tasolla

Uutinen

Asiasanat

Tieto- ja hallintopalvelutAsukkaat

Tilastokeskuksen mukaan Vantaalla oli vuoden 2021 lopussa 239 206 asukasta. Väestö kasvoi viime vuonna 1975 asukkaalla (0,8 %), mikä oli lähes 1500 vähemmän kuin vuonna 2020. 

Vantaan väestönkasvu on viimeksi ollut näin alhaisella tasolla vuosina 2004–2005. Muuttoliikkeestä ei ole vielä tullut lopullisia tietoja, mutta ennakkotietojen mukaan Vantaan kasvun hidastuminen johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, josta Vantaa näyttäisi saavan enemmän muuttotappiota kuin koskaan aiemmin, 1400 henkeä.

Kaikista Suomen kunnista väestönkasvu oli selvästi suurinta Espoossa (4300). Seuraavaksi eniten väestö kasvoi Tampereella (3200) ja Oulussa (2200), joiden jälkeen tuli Vantaa. Vantaa on edelleen Suomen neljänneksi suurin kaupunki. 

Miehiä on nykyisin naisia enemmän

Vantaan väestössä tapahtui historiallinen käänne viime vuonna, sillä miesten määrä ohitti naisten määrän lähes tuhannella hengellä. Vuoden 2021 lopussa miehiä oli 50,2 prosenttia ja naisia 49,8 prosenttia väestöstä.

Ikärakenteen mukaan tarkasteltuna vantaalaisista 0–6-vuotiaita oli 7,6 prosenttia, 7–15-vuotiaita 10,4 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneitä 15,7 prosenttia. Useiden viime vuosien ajan alle kouluikäisten osuus on laskenut ja vanhimpien ikäryhmien noussut. 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyi viime vuonna lähes 1200 henkilöllä ja osuus kasvoi 6,4 prosentista 6,8 prosenttiin.

Vieraskielisiä 23 prosenttia väestöstä, yleisin kieli venäjä

Vuodenvaihteessa vantaalaisista 74,7 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,3 prosenttia ruotsinkielisiä ja 23,0 prosenttia vieraskielisiä. Vantaan jälkeen seuraavaksi eniten vieraskielisiä asui Espoossa (20,1 %), Närpiössä (18,3 %) ja Helsingissä (17,3 %). 

Vantaan väestö kasvoi jo toista vuotta peräkkäin ainoastaan vieraskielisten ansiosta. Sama väestönkehitys tapahtui myös Helsingissä. Vantaalla vieraskielisten määrä lisääntyi 3800 hengellä vuonna 2021, kun kotimaankielisten määrä väheni lähes 1800 hengellä.

Vantaan yleisin vieras kieli oli venäjä, jota äidinkielenään puhui 3,9 prosenttia väestöstä. Sen jälkeen tulivat viro (3,6 %), arabia (2,0 %), albania (1,4 %) ja somali (1,3 %). Ulkomaan kansalaisia oli Vantaan väestöstä 14,3 prosenttia ja ulkomailla syntyneitä 19,5 prosenttia.

Vuoden 2021 lopussa Vantaalla asui 518 Ukrainan kansalaista ja äidinkielenään ukrainaa puhui 491 henkilöä. Nykyhetkeä kuvaavia tilastoja ei ole vielä saatavilla.

Vantaan ja muiden Suomen kuntien uusimmat väestörakennetta koskevat tilastot löytyvät Tilastokeskuksen ilmaisesta StatFin-tietokannasta.

Tarkempia tilastoja Vantaasta ja sen osa-alueiden väestörakenteesta on saatavilla huhti-toukokuussa.

Avainsanat

TilastotVäestöHallinto