Vuorovaikutusraportti Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla julkaistu

Uutinen

Vuorovaikutusraporttiin on koottu mielipiteet katusuunnitelmaluonnoksista. Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Jumbon edessä.

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportti Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla on julkaistu. Mielipiteitä Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin yhteensä 40 mielipidettä (katusuunnitelmaluonnoskyselyn kautta 38 kappaletta ja sähköpostitse 2 kappaletta). Yhteensä mielipiteen jätti 18 vastaajaa.

Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden paikat sekä pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi mielipiteitä tuli ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyihin, eri kulkumuotojen reittiyhteyksiin, liikennevaloihin sekä ympäristöön ja kasvillisuuteen liittyen. Esimerkiksi pyöräilyn sujuvuuteen ja Jumbon ympäristön kulkuyhteyksiin liittyvät huomiot nousivat erityisesti esiin, ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen käydään raportissa läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Tutustu vuorovaikutusraporttiin katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla Vantaan ratikan verkkosivuilla Selvityksiä ja aineistoja -osiossa.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Vuorovaikutusraportti huomioidaan myös ratikkakatujen asemakaavojen valmisteluaineistona.

Vantaan ratikan katu- ja puistosuunnitelmaluonnosten esittelyt on saatu päätökseen. Luonnosvaiheen jälkeen suunnitelmat tulevat ehdotuksina nähtäville. Parhaillaan nähtävillä ovat Viertolan ja Pelto-ojan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset 16.2. saakka. Ehdotuksiin voi jättää muistutuksia kirjaamoon 16.2. klo 15 saakka.

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaupunkikehitys