Yksilöllistä tukea myös maahanmuuttajien työnhakuun

Uutinen

Uusi asiakaspalvelumalli astuu voimaan toukokuussa. Valmistelussa on huomioitu eri asiakasryhmien, kuten kotoutujien ja vieraskielisten tarpeet.

Personal support for finding employment

Työllisyyspalvelut muuttuvat toukokuussa lakimuutoksen myötä. Myös Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa otetaan käyttöön uusi asiakaspalvelumalli. Uuden asiakaspalvelumallin myötä työttömien työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet ovat muuttuneet. Muutoksen tarkoituksena on tarjota nopeampaa ja tiiviimpää tukea työnhakuun heti työttömyyden alkupäivistä lähtien.

– Tavoitteena on auttaa ja tukea työnhakijoita. Työnhakijalle tarjotaan entistä yksilöllisempiä ja juuri hänen tilanteeseensa sopivia palveluja. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin pohtimaan, kuinka päästä alkuun, kertoo työllisyyspalveluiden asiakkuuspäällikkö Suvi Linden.

Valmennusta ja tukea

Uuden asiakaspalvelumallin myötä työnhakijaa tavataan tiiviimmin. Uusille asiakkaille tämä tarkoittaa sitä, että työllisyyspalveluiden asiantuntija ottaa yhteyttä jo viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Omavalmentaja laatii asiakkaan kanssa suunnitelman, jota päivitetään aina kolmen kuukauden välein. Lisäksi puolen vuoden välein on tehostettu työnhakujakso.

Vieraskieliset ja kotoutujat saavat omavalmentajan, joka on erikoistunut heidän tukemiseensa. Uusi palvelumalli tukee maahanmuuttajia heti työnhaun ensihetkistä saakka. Tukea annettaessa huomioidaan myös se, että Suomeen saapuneiden maahanmuuttajien tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, ja osa työnhakijoista työllistyy nopeasti.

Palvelua tarjotaan useilla kielillä

Asiakaspalvelumallia valmisteltiin Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa kevään ajan. Valmistelussa otettiin huomioon kaikkien asiakasryhmien yksilölliset tarpeet.

– Otimme valmistelussa huomioon sen, että esimerkiksi kotoutujilla ja vieraskielisillä voi olla erilaisia tarpeita työnhaun alkuvaiheessa. Tavoitteena on se, että jokaiselle asiakkaalle löydetään juuri hänen työllistymistään edistävä palvelu, kertoo Linden.

Jatkossa keskusteluja käydään puhelimitse, henkilökohtaisissa tapaamisissa ja videoyhteyden välityksellä. Myös työnhakijan itsenäistä työnhakua tuetaan koko prosessin ajan. Ensisijaisena tavoitteena on työllistyminen. Työnhakija ja asiantuntija tekevät yhteistyötä, jotta jokaiselle löytyy sopiva työllistymistä edistävä polku.

– Meillä on tarjota palvelua useilla eri kielillä ja tarvittaessa käytämme tulkkeja palvelutilanteissa. Ratkaisuja etsitään yhdessä jokaisen omat tarpeet huomioiden, Linden korostaa.

Lue lisää uudesta asiakaspalvelumallista.

Avainsanat

TyöllistäminenTyöllisyysTyöttömyys