Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Kuvituskuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Joka kuukausi päivittyviltä Toimintaympäristötiedot sivuilta saa tuoreet väestö-, rakentamis- ja työttömyystiedot. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirjeet

Uutiskirjeen keskiössä ovat Vantaata koskevat tilastot, tutkimukset ja julkaisut.

Tilastoja Vantaalta -diasarjassa on väestö-, rakentamis-, työttömyys- ja työllisyystietoja Vantaalta sekä vertailutietoa muihin kaupunkeihin.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Nainen ja lapsi katsomassa veteen joen rannalla.

Vantaan väestöennuste 2021

Uusi väestöennuste on tehty koko Vantaalle vuosille 2021‒2045 ja Vantaan osa-alueille vuosille 2021‒2031.

Äänestyslippu valmiina pudotettavaksi äänestyslaatikkoon.

Kuntavaalit Vantaalla 2021

Raportissa tarkastellaan kuntavaalien äänestysaktiivisuutta, ehdokasasettelua ja vaalituloksia.

Vanhempi mies istumassa pöydän ääressä ja ulkomaalaisen näköinen hoitaja juttelemassa miehelle.

Vantaan väestö 2020/2021 -julkaisu

Vantaan muuttoliikkeessä tapahtui suuria muutoksia vuonna 2020. Poismuuttavien määrä kasvoi selvästi, mikä hidasti väestönkasvua. Myös suomenkielisten nettomuutto kääntyi tappiolliseksi.

Toimintaympäristö -katsaus

Vantaan valtuustokauden 2017-2021 toimintaympäristö -raportti kokoaa yhteen keskeisiä toimintaympäristöön liittyviä kehityskulkuja viime vuosien ajalta.

Tietoa vantaalaisten hyvinvoinnista

Hyvinvointikertomus 2020 on tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Julkaisu on osa Vantaan vuosittaista hyvinvointiraportointia.

Lisätietoja

Ajankohtaista