Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Muuttajat ja Uudenmaan aluetalous

Helsingin seudun muuttotutkimus

Tutkimuksen mukaan Helsingin seudulla ei ole hyödynnetty täysimääräisesti korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamista. Heidän osaamispotentiaalinsa ja kapasiteettinsa ovat jääneet vajaakäyttöön.

Vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035

Helsingin seudun vieraskielisen väestön osuuden ennustetaan kasvavan nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Väestön koulutusrakenne Vantaalla

Katsauksessa käsitellään koulutusrakenteen kehitystä Vantaalla ja muissa kunnissa. Onko koulutuksessa eroa asuinalueen, sukupuolen, iän tai työmarkkina-aseman mukaan? Entä moniko keskeyttää opintonsa?

Liikunnasta hyvinvointia

Liikunnasta hyvinvointia -julkaisu kokoaa yhteen tilastotietoa ja tutkimusta vantaalaisten liikkumistottumuksista ja Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden tarjonnasta.

Sairastavuusindeksi Vantaalla 2017

Sairastavuusindeksi Vantaalla 2017

Terveyspuntarin 2017 vuoden tilastojen mukaan Vantaalla sairastetaan keskimääräistä vähemmän.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Twitter