Myyntipaikkojen luvat

Yleisten alueiden varaaminen kaupallliseen toimintaan edellyttää käyttölupaa.

Tällaista kaupallista toimintaa ovat esimerkiksi siirrettävät kioskivaunut, pystytettäviä rakennelmia kuten telttakatoksia hyödyntävät myyntipisteet, tai ravintoloiden ulkotarjoilualueet.

Kadut ja puistot myöntää luvalla ainoastaan tilapäisen oikeuden alueiden käyttöön; muiden toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta sekä ilmoituksien tekemisestä vastaa toimija itsenäisesti.

Jalkaisin tapahtuva myyntitoiminta, tai lyhyeksi aikaa (15–30 minuutiksi) yksittäiseen kohteeseen pysähtyvä ajoneuvosta tehtävä myyntitoiminta ei kuitenkaan edellytä erillistä lupaa.

Liikkuvat myyntipisteet ja -kojut

  • Polkupyörään tai vastaavaan laitteeseen liitetty myyntipiste: ei maksua
  • Jäätelöauto tai vastaava hetkellisesti pysähtyvä ajoneuvo: ei maksua
  • Pysäköidyt myyntivaunut ja -kojut: maksu kioskitoiminnan tai muun kaupallisen myyntipaikan hinnaston mukaisesti

Siirrettävät kioskit, myyntipisteet ja -kojut

  • Kilpailutettavat kioski- ja grillipaikat: kilpailutustuloksen mukaisesti
  • Tilapäinen (siirrettävä) kioski- tai grillipaikka: 100–500 € kuukaudelta
  • Lyhytaikainen, yhtäjaksoinen myyntilupa (1–14 vrk): 20–50 € vuorokaudelta

Huomioithan, että kaupunki ei voi taata sähkön tai veden käyttömahdollisuutta siirrettäville kioskeille tai myyntipisteille keskeisimpien torialueiden ulkopuolella. Sähkön ja veden saannin selvitys ja järjestely on toimijan vastuulla.

Kiinteät kioskirakennukset

Jos olet kiinnostunut kiinteän ja rakennuslupaa edellyttävän kioskirakennuksen rakentamisesta yleiselle alueelle, ota alkuun yhteys tonttien ja maanhankinnan yksikköön.

Ulkotarjoilualueet

Ravintoloiden yleiselle alueelle sijoittuvat tai ulottuvat ulkotarjoilualueet (terassit) hinnoitellaan kausiluontoisesti. Ulkotarjoilualueiden kausi on vuosittain 15.4.–15.9. välisenä aikana. Tilapäisiin tapahtumiin luvitetuille ulkotarjoilualueille voidaan myöntää alueenkäyttöoikeus vuorokausitaksalla.

  • Kausikohtainen toiminta: 25,00–50,00 € neliömetriltä per kesäkausi
  • Lyhytaikainen toiminta: 100,00 € vuorokaudelta

Ajankohtaista