Mentorointiohjelmassa uransa alussa olevat varhaiskasvatuksen opettajat saavat tukea kokeneemmilta kollegoilta

Artikkeli

Vantaalla aloittavat uudet varhaiskasvatuksen opettajat pääsevät halutessaan mukaan mentorointiohjelmaan. Kokenut mentori auttaa mentoroitavaa, eli aktoria, työuran alkuun liittyvissä kysymyksissä ja haasteissa sekä mahdollistaa keskustelut, joille ei välttämättä arjessa muuten ole tilaa.

Kolme lastenhoitajaa päiväkodin pihalla.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Vantaan kaupunki tarjoaa uusille varhaiskasvatuksen työntekijöille mentorointia. Tällä hetkellä mentoriohjelma on suunnattu etenkin työuransa alussa oleville varhaiskasvatuksen opettajille, mutta mentoriohjelmaan voi osallistua myös varhaiskasvatuksen opettajia, jotka tulevat Vantaalle töihin muista kaupungeista.  

– Tarkoitus on, että kokeneempi varhaiskasvatuksen opettaja auttaa uutta opettajaa työuran alkuun pääsemisessä ja on mukana pohtimassa erilaisia työhön liittyviä asioita. Mentorointi ei ole perehdytystä, vaan rinnalla kulkemista, tukemista ja vuoropuhelua, kertoo Leinelän päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja Ilona Puro

Ilona on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana 30 vuotta ja Vantaan kaupungilla vuodesta 1996 saakka. Mentorina hän on puolestaan toiminut neljä vuotta eli koko sen ajan, kun Vantaa on tarjonnut ohjelmaa työntekijöilleen. Ilonalta löytyy siis rutkasti kokemusta, jota hän pääsee mentorina siirtämään alan uusille tekijöille.  

Ilonan mukaan mentoroinnilla on suuri merkitys työuransa alussa oleville varhaiskasvatuksen opettajille.  

– He pitävät tosi tärkeänä sitä, että saavat pohtia yhdessä kollegoiden kanssa sellaisia asioita, joille ei ole arjessa välttämättä aikaa ja tilaa. Se antaa pohjaa omalle kasvulle ihmisenä ja työntekijänä. 

Mentoriohjelma kestää yhden lukukauden ajan, ja jokaisen päiväkodin johtaja tarjoaa uusille työntekijöilleen mahdollisuutta osallistua ohjelmaan. Itse mentorointi tapahtuu työn lomassa noin kerran kuukaudessa järjestettävissä tapaamisissa oman mentoriryhmän kanssa. Moni aktoreista on Ilonan mukaan toivonut mentorointiohjelman jatkuvan jopa pidempään.  

Uusia oivalluksia sekä mentorille että aktorille

Tällä hetkellä Vantaalla suunnitellaan syksyn mentorointiohjelmaa. Lukukauden alussa mentorit tekevät vuosisuunnitelman, johon hahmotellaan vuoden aikana läpikäytäviä aihealueita. Suunnitelma elää kuitenkin koko kauden ajan sen mukaan, missä asioissa aktorit kaipaavat ohjausta ja mistä he haluavat keskustella.  

Ilonan mukaan mentorointiohjelmassa vaaditaankin sekä mentorilta että aktorilta aktiivisuutta. 

– Haasteena on, että kaikki aktorit tulevat varmasti kuulluksi ja uskaltavat kysyä ja pohtia ääneen asioita. Myös mentorin pitää osata asettaa kysymyksiä niin, että onnistuu saamaan ryhmässä kaikki innostumaan, puhumaan ja keskustelemaan, Ilona kertoo. 

Hän kannustaakin pidempään alalla olleita varhaiskasvatuksen opettajia ilmoittautumaan mentoreiksi, sillä mentoroinnista saa intoa omaan työhön ja vaihtelua työnkuvaan.  

– Uudet opettajat tuovat työyhteisöön aina jotakin omasta työkulttuuristaan ja opiskeluajan uusia tuulia keskusteluihin. Lisäksi mentoroinnista saa hyvää mieltä, kun pääsee tukemaan nuoria opettajia. 

Mentorina voi siis itsekin oivaltaa jotakin uutta. Ilonalle mentorointi on opettanut muun muassa tarkastelemaan asioita nuorten kantilta, jotka vasta aloittavat omaa uraansa. Vastaavasti Ilona toivoo voivansa mentorina antaa aktoreilleen paljon henkistä tukea, kannustusta ja kokemuksensa kautta apua erilaisten pulmatilanteiden ratkaisuun. 

– Mentorointi on ihana ja mukava tapa aloittaa oma työura saamalla tukea kokeneemmalta kollegalta, Ilona tiivistää. 

Avainsanat

PäiväkoditTöissä Vantaalla