Päättäjät tutustuivat bussikiertueella Vantaan varhaiskasvatukseen, peruskouluihin ja ammatilliseen koulutukseen

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusVarhaiskasvatusAsukkaat

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan bussiseminaari kurvasi Vantaan päiväkoteihin, kouluihin ja ammattiopisto Variaan.

Päättäjät pääsivät tutustumaan Lehtikuusen koulussa myös opetukseen.

Vantaan kasvatuksen ja oppimisen lautakunta teki tiistaina 7.3. historiansa ensimmäisen bussiseminaarin, kun päättäjät kiersivät lautakunnan puheenjohtajan Paula Lehmuskallion ja apulaiskaupuginjohtaja Katri Kalskeen johdolla tutustumassa Vantaan päiväkoteihin, kouluihin ja ammattiopisto Variaan. Kiertueelle osallistui myös ruotsinkielisen jaoston jäseniä ja viranhaltijoita.

Lautakunnan bussiretki starttasi 175 oppilaan Dickursby skolasta, jossa on opiskeltu jo yli 120 vuoden ajan. Koulussa opiskellaan yhdysluokilla: 1.–2. vuosiluokan oppilaat yhdessä, 3.–4.-luokkalaiset yhdessä ja 5.–6. luokan oppilaat yhdessä. Päättäjät saivat kuulla, miten Dickursby skola kehittää toimintaansa yhteisopettajuudella ja vahvalla osallisuustyöllä, jossa oppilaat perehtyvät päätöksenteon teemoihin ja yhteisten asioiden hoitoon.

Keimolanmäessä päiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä

Dickursby skolasta päättäjien bussikiertue kurvasi Keimolanmäkeen, jossa kolme päiväkotia toimii tiiviissä yhteistyössä koulun kanssa. Keimolanmäen päiväkoti on Vantaan ensimmäisiä päiväkoteja, joissa on siirrytty yhteisjohtajuuteen. Päiväkodissa on kaksi johtajaa, joista toinen vastaa pedagogiikasta ja asiakkaista ja toinen henkilöstöstä ja taloudesta. Tällainen jaetun johtajuuden malli on käytössä Vantaalla jo yli kymmenessä päiväkodissa.

Keimolanmäessä päiväkoti ja koulu tekevät tiivistä yhteistyötä ja käyttävät yhdessä koulun tiloja. Alueella pilotoidaan joustavaa esi- ja alkuopetusta, mikä tarkoittaa sitä, että osa eskarin ja alkuopetuksen opetuksesta järjestetään yhteisissä ryhmissä. Yhdessä opiskellaan muun muassa musiikkia ja matematiikkaa sekä tunne- ja kaveritaitoja. Päiväkodilla ja koululla on yhteinen piha, jumppasali ja ravintola (Keimolanmäessä ei puhuta ruokalasta) sekä vanhempaintoimikunta.

Kansainvälinen Lehtikuusen koulu on edelläkävijä

Keimolanmäestä lautakunta jatkoi Hakunilaan Lehtikuusen kouluun. Matkalla päättäjät keskustelivat Vantaan mallista, jossa oppilaaksiottoalueet ovat laajempia ja painotettua opetusta on vähemmän kuin useimmissa isoissa kaupungeissa. Mallin ansiosta opetusryhmien kokoa on pystytty tasoittamaan Vantaalla niin, ettei kouluihin muodostu liian suuria tai pieniä ryhmiä. Koulujen tiloja pystytyään myös hyödyntämään Vantaalla mahdollisimman tehokkaasti.

Lehtikuusen koulu on monella tapaa edelläkävijä. Koulu on varsin kansainvälinen: Lehtikuusessa puhutaan 67 eri kieltä. Kaksi kolmasosaa oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Lehtikuusen koulussa oppilaita on 1.–9. luokilla ja lisäksi koulussa toimii perusopetukseen valmistavan opetuksen luokka. Koulu on kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen edelläkävijöitä Vantaalla ja koko Suomessa.

TUVA-koulutuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen

Lehtikuusessa nautitun lounaan ja jälkiruokakahvien sekä oppilaiden musiikkiesityksen jälkeen päättäjät jatkoivat vielä ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteeseen. Siellä kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsenet saivat kuulla tutkintokoulutukseen valmentavasta TUVA-koulutuksesta.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille, jotka etsivät vielä peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaansa lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. Vuoden kestävään koulutukseen voi hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Juuri nyt TUVA-koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa.

Avainsanat

PeruskoulutOppiminenPäiväkoditVaria