Välivuosi täynnä mahdollisuuksia

Artikkeli

Moni nuori suuntaa pian kohti jatko-opintoja. Opiskelupaikan ovet eivät kuitenkaan heti avaudu kaikille. Jos opiskelupaikka jäi saamatta, löytyy välivuoden viettämiseen monia vaihtoehtoja. Ajan voi käyttää hyväksi esimerkiksi hankkimalla työkokemusta ja kehittämällä omia työelämätaitoja.

Nainen ja puhelin.

 

Nuorelle ei aina ole selvää, mihin suunnata opintojen päätyttyä. Kenenkään ei tarvitse pohtia näitä asioita yksin. Työllisyyspalvelut tarjoavat apua ja neuvoa seuraavan askeleen suunnitteluun.

 

-Työnhakijaksi ilmoittautumisen jälkeen nuorilla aikuisilla on yhteys työllisyyspalveluiden omavalmentajiin, jotka tukevat työnhaussa ja ohjaavat heitä muissakin asioissa. Omavalmentaja kartoittaa nuoren kanssa hänen palvelutarvettaan ja ohjaa tilanteeseen sopivien palveluiden luo, kertoo Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden johtava omavalmentaja Hanna Kuivalainen.  

 

Taloudellista turvaa ja vaihtoehtoisia polkuja

 

Henkilökohtaisen tuen lisäksi työllisyyspalvelut tarjoavat myös muita vaihtoehtoja työllistymiseen liittyen. Mikäli varmuutta omasta alasta ei vielä ole, saattavat työkokeilu, palkkatuettu työ tai oppisopimuskoulutus olla hyviä vaihtoehtoja. Työllisyyspalveluiden kautta voi päästä myös erilaisiin työpajoihin, jos haluaa vielä miettiä omia tulevaisuuden suunnitelmia tai saada aikaa niiden toteuttamiseen.  

 

-Alle 25-vuotiailla voi olla oikeus saada työttömyysetuutta, jos heillä on ammatillinen perustutkinto tai he ovat täyttäneet vuosittaisen koulutushakuvelvoitteensa. Tällä tarkoitetaan sitä, että he ovat hakeneet vähintään kahteen tutkintoon johtavaan ja ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Etuutta voi myös saada osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun, Kuivalainen kertoo.

 

Työkokemus tai muu osaaminen ei ikinä ole turhaa. Kannattaakin rohkeasti hakea eri alojen työpaikkoja ja kokeilla, mikä ala tuntuu kiinnostavalta. Eri aloja testaamalla on mahdollista löytää täysin uusi urapolku, mitä ei välttämättä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi. 

Avainsanat

TyöllisyysTyöttömyys