Kaupunkitilalautakunta hyväksyi oppimiskampuksen lukion ja Varian tilojen tarveselvityksen

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui tämän valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen 22.9.

Kaupunkitilalautakunta kokoontui tämän valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen 22.9. Kaupunkitilalautakunta Vantaalla vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, julkisista toimitiloista sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta. Lautakunta käsittelee muun muassa katu- ja puistosuunnitelmia, toimitilahankkeiden suunnitelmia, vastuualueisiinsa liittyviä urakkahankintoja, maanluovutuksia ja -ostoja sekä maa- ja asuntopolitiikkaan liittyviä periaatelinjauksia. Lautakunnan puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuutettu Otso Kivimäki. Tutustu lautakunnan kokoonpanoon verkkosivuilla.

Lautakunta käsitteli kokouksessaan muun muassa Tikkurilaan sijoittuvan uuden oppimiskampuksen toisen asteen, eli Tikkurilan lukion ja Varian, tilojen tarveselvitystä (asia 13). Oppimiskampushanke tulee sijoittumaan Tikkurilan Jokiniemen kaupunginosaan, lähelle Tikkurilan rautatieasemaa. Alueella on käynnissä kaavamuutos. Tontti esitetään sijoittuvan kaavoitettavan alueen pohjoisosaan, Valkoisenlähteentien, Jokiniemenkadun ja junaradan ja Grönbergin puiston väliselle alueelle. Oppimiskampuksen toisen asteen tilat tarvitaan riittävien ja laadukkaiden opetustilojen tarjoamiseksi kasvavalle opiskelijamäärälle. Toimipisteeseen tulee tilat 1655 opiskelijalle, joista 1355 paikkaa on Vantaan ammattiopisto Varian aloille ja 300 paikkaa Tikkurilan lukion opiskelijoille.

Tavoitteena on arkkitehtuuriltaan ja kaupunkikuvaltaan korkealaatuinen kokonaisuus. Oppimiskampus-uudisrakennus muodostaa yhdessä Tikkurilan lukion päärakennuksen, Varian Hiekkaharjun toimipisteen sekä alueen muiden nykyisten ja tulevaisuudessa kaavailluiden opetusrakennusten kanssa Oppimiskampus-alueen. Tavoitteena on, että kampuksen toisen asteen tilat valmistuisivat vuoteen 2025 mennessä. Toisen asteen tilojen rakentaminen kustantaa noin 58,7 miljoonaa euroa. Kaupunkitilalautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen. Samoin kasvatuksen ja oppimisen lautakunta hyväksyi asian omalta osaltaan eilen 21.9. Hanke etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Lue lisää Oppimiskampuksesta

Vapaalan päiväkotipaviljongin suunnitelmat hyväksyttiin

Vapaalan uusi päiväkotipaviljonki korvaa vuonna 1970 rakennetun Vapaalan päiväkodin rakennuksen, joka on käyttöikänsä päässä ja jota ei ole kannattavaa korjata. Lisäksi paviljonki korvaa päiväkotikäytöstä poistuvan Virtatien paviljongin tilat. Uusi paviljonki vastaa myös Myyrmäen suuralueen varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvuun. Lautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvitys-hankesuunnitelman (asia 14).

Lisäksi päätettiin muun muassa:

  •  Myydä teollisuustontit Myllymäestä, Vehkalan alueelta JMM Vehkala Oy:lle toimisto-, suunnittelu- ja varastokäyttöön 479 000 eurolla (asia 15) sekä Petikosta Tekova Oy:lle Ilmapallokeskus Balloon Center Oy:n toimisto-, tuotanto, myymälä - ja varastotilojen ja Tekova Oy:n toimitilojen käyttöön 1 250 000 eurolla (asia 16).
  •  Myydä Kivistöstä tontit valtion tukemaan pitkä korkotuen vuokra-asuntotuotantoon TA-yhtymä Oy:lle 1 817 322 eurolla (asia 17) sekä asumisoikeustuotantoon Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle 1 701 161 eurolla. (asia 18).
  •  Valita Luhtitien, Kelokuusenkujan ja Kelokuusenrinne -nimisten katujen sekä Kelokuusenpolun, Pellaksenpolun ja Raappavuorentien jalankulku- ja pyörätien rakentamisen urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Terrawise Oy. Urakassa siirretään myös Pellaksenoja uuteen rakennettavaan uomaan. Urakan hinta on hieman alle 6,5 miljoonaa euroa (asia 22).
  •  Vantaan ratikan katusuunnittelun lisätöiden hankinnasta välillä lentoasema – Tikkurila. Ramboll Finland Oy:n ja Sweco Infra & Rail Oy:n yhteenliittymältä tilataan lisätöitä 368 378 eurolla (asia 23). Lisätyöt sisältyvät ratikan tämän vuoden suunnittelubudjettiin.

Näin kauden aluksi lautakunta päätti myös useista hallinnollisista asioista muun muassa kokousmenettelyyn ja -aikatauluun liittyen sekä lautakunnan ratkaisuvallan delegointeihin liittyen (asiat 6-10).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

HallintoLautakunnatOppimiskampus