Kaupunkiympäristölautakunta esittää nähtäville Katrinebergin kehityskuvaa

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui 18.4. käsittelemään muun muassa Seutulassa sijaitsevan Katrinebergin alueen kehityskuvaa ja Vantaan ratikan asemakaavoja.

Arvokas Katrinebergin kartanon miljöö kuuluu kehityskuvan suunnittelualueeseen.

Kehityskuva on pitkän aikavälin, noin 10–15 vuoden päähän tähtäävä suunnitelma, jossa kuvataan arvokkaan kulttuurimaiseman tulevaisuuden kehityksen periaatteet. Tavoitteena on vehreä, elinvoimainen ja kulttuurihistorialtaan rikas Katrinebergin kylä.

Katrinebergin alue on arvokasta Vantaanjokilaakson maisemaa, jonne sijoittuu myös arvokasta rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä, suojeltuja rakennuksia kuten Katrinebergin kartano sekä historiallista kylämaisemaa. Alue on säilyttänyt pitkälti vanhan, keskiajalta periytyvän rakenteensa, ja on tällä hetkellä suurelta osin asemakaavoittamatonta.

Kehityskuvassa tarkastellaan noin 120 hehtaarin suuruista aluetta: minkälaisia ovat alueen kehitysmahdollisuudet, ja kartoitetaan uusia mahdollisia sijainteja Seutulan koululle ja päiväkodille sekä täydennysrakentamiselle. Työssä määritetään periaatteita, joilla alueen kehittäminen voi mahdollistua niin kulttuurimaiseman kuin luontoarvojenkin osalta kestävällä tavalla. Alue on uuden tilanteen edessä, jos Katriinan sairaalan nykyinen käyttö päättyy, arviolta 2020-luvun lopulla.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa lähipalveluita. Riittävän asiakaspohjan turvaamiseksi kehityskuvassa tarkastellaan Katrinebergin alueen täydennysrakentamiseen soveltuvia alueita, ja miten rakentaminen voidaan mahdollistaa historiallisesti arvokkaan ympäristön sekä luontoarvojen osalta kestävällä tavalla. Alueelle voisi sijoittua pientalovaltaista uutta asuinrakentamista jopa 2000 asukkaalle. Kulttuurihistoriallisesti vehreän Katrinebergin toivotaan myös houkuttelevan vierailijoita ympäri pääkaupunkiseutua.

Kehityskuvan toteuttamisen raami on joustava: ensimmäisten alueiden asemakaavoittaminen voidaan aloittaa välittömästi kehityskuvan valmistuttua, kun taas sairaalan, koulun ja kartanon kehitysaikataulut riippuvat voimakkaasti nykyisen käytön ja tilatarpeiden muutoksen aikatauluista.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Katrinebergin kehityskuvan asettamista nähtäville.

Tutustu Katrinebergin kehityskuvan aineistoihin verkossa

Vantaan ratikan kaavamuutokset etenivät

Lautakunta käsitteli useita Vantaan ratikkalinjalle katuverkolta tilaa tekeviä kaavamuutoksia. Ratikan asemakaavoilla ei osoiteta uutta rakentamista.

Pelto-ojan kaavamuutoksella Kuninkaalassa levennetään katualuetta Kyytitiellä, Porttisuontiellä ja Pelto-ojan tiellä muuttamalla osia korttelialueesta sekä puisto- ja suojaviheralueesta katualueeksi. Kaava etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Viertolassa Tikkurilantiellä levennetään katualuetta sekä Kielotien ja Neilikkatien risteyksen liikennejärjestelyjä. Kaava etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Hakunilanmäen kohdalla Hakunilantiellä suurennetaan katualuetta. Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille sijoittuu Hepokujan ratikkapysäkki. Kaava etenee kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Jokiniemessä levennetään katualuetta Kyytitiellä, Jokiniemenkadulla ja Väritehtaankadulla. Santaradantien linjaa siirretään etelämmäksi ja Jokiniemenkadun sekä Lauri Korpisen kadun välille osoitetaan ratikan vaatimalle alalle uusi katualue, Tikkurilanraitio. Kaavamuutosta esitetään nähtäville.  

Pakkalassa levennetään katualuetta Rälssitiellä, Tasetiellä, Väinö Tannerin tiellä, Pakkalankujalla ja Osuustiellä. Kaavamuutos päätettiin asettaa nähtäville.

Kielotie 11:ssa Kielotietä ja Unikkotietä levennetään: pieni osa nykyistä jalkakäytävää muuttuu katualueeksi. Kaavamuutos päätettiin asettaa nähtäville.

Heidehofin suunnitelmassa nykyistä Heidehofintietä ja Jokiniemenkatua levennetään ja muutetaan osia kortteli- ja puistoalueista katualueeksi. Muutoksia voimassa olevaan asemakaavaan tehdään vain katualueiden läheisyydessä. Muilta osin kortteliin tai kiinteistöön ei kohdistu muutoksia. Kaavamuutos päätettiin asettaa nähtäville.

Käsittelyssä olleista suunnitelmista kaksi jälkimmäistä ovat vaiheasemakaavoja, joka on suunnitelmatyyppinä Vantaalle uusi. Vaiheasemakaavassa tehdään kaava-alueelle vain tietyn muutoksen vaatimat asiat, eli käsitellään vain tiettyä osakokonaisuutta.

Ratikan kaavamuutosten etenemisestä äänestettiin. Lautakunta päätyi kaavojen etenemisen taakse äänin 14–2. Perussuomalaiset jättivät ratikkakaavoihin eriävän mielipiteen.

Jokiniemen kampusta koskeva asemakaavamuutos (asia 6) jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetKaavoitusKaupunkikehitysKivistöRatikka