Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui kauden ensimmäiseen kokoukseen

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kauden ensimmäisessä kokouksessa muun muassa Rosenlundin asemakaavaa, joka sijoittuu Havukoskelle Hanabölen peltoalueen länsiosaan.

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tämän valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseen 21.9. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Lautakunta käsittelee muun muassa kaavoitusasioita, kaupunkirakenteen kehittämiseen liittyviä periaatelinjauksia sekä ympäristövastuullisuuteen ja resurssiviisauteen liittyviä asioita. Lautakunnan puheenjohtajana tällä kaudella toimii kaupunginvaltuutettu Anssi Aura. Tutustu lautakunnan kokoonpanoon verkkosivuilla.

Lautakunta käsitteli kauden ensimmäisessä kokouksessa muun muassa Rosenlundin asemakaavaa, joka sijoittuu Havukoskelle Hanabölen peltoalueen länsiosaan. Kaava mahdollistaa nykyisten asukkaiden pääsyn vesihuollon piiriin täydennysrakentamisen myötä. Alueelle suunnitellaan 24 uutta pientalotonttia.

Roselundin alueella on tällä hetkellä muutamia asuinrakennuksia sekä luoteisosassa metsää. Rakentaminen rajautuu jo nyt pohjoisosastaan kauniisti peltomaisemaan puuistutuksin. Samaa jatketaan myös uusilla osilla aluetta lähinnä etelän suuntaan, jossa korttelialueille on merkitty suojavihervyöhyke rajaamaan arvokasta peltomaisemaa. Kaavatyössä Rekolanojan ranta-alue suojellaan ja maisemallista syistä avoimena säilytettävät alueet määritellään.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaava saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi (asia 14).

Näin kauden aluksi lautakunta päätti useista hallinnollisista asioista muun muassa kokousmenettelyyn ja -aikatauluun liittyen (asiat 6-8) sekä lautakunnan ratkaisuvallan delegointeihin liittyen (asiat 12 ja 13). Asia 7: Kaupunkiympäristölautakunnan ottomenettelyn hallinnollinen prosessi kaudella 2021- 2025 päätettiin muutetun esityksen mukaan kohdan a) osalta seuraavasti: kaupunkikaupunkiympäristölautakunnan sihteeri lähettää yli 21 vuorokautta ennen seuraavaa lautakunnan kokousta julkaistut ottokelpoiset päätökset suoraan kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja apulaiskaupunginjohtajalle ottomenettelyä varten.

Nimistöryhmän asettaminen vuosille 2021-2025 jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen (asia 11).

Asiaan 15 lautakunta lisäsi lausuman: Asukkaiden kuulemistilaisuudet on järjestettävä siten, että asukkailla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ko. tilaisuuksiin, ei esim. pääsiäispyhinä.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetHallintoLautakunnat