Koronapandemian aiheuttamat kustannukset ja rakentamiseen liittyvät asiat esillä Vantaan kaupunginhallituksessa

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Seuraavassa Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 5.9.2022 on määrä antaa Vantaan kaupungin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle covid-19-epidemian aiheuttamista kustannuksista (asia 9). Aiheesta julkaistiin oma tiedote 26.8. vantaa.fi-sivustolla.

Ympäristöministeriö on pyytänyt Vantaan kaupungilta lausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (asia 12). Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista.

Vantaan kaupunginhallituksen saa hyväksyttäväkseen toiminnan rahoittamista koskevan yhteistyösopimuksen Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n kanssa (asia 11). ESKOT ry:n  tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntoutujien tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien asemaa, oikeuksia, osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa:

  • Vantaan kiinteistöjohtamisen linjausten hyväksyminen (asia 14)
  • Maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitys 2022 (asia 15)
  • Asemakaavamuutoksia ja maankäyttösopimuksia Veromieheen, Varistoon, Myyrmäkeen ja Viinikkalaan (asiat 16-21)

Katso kaupunginhallituksen 5.9.2022 kokouksen koko esityslista.

Avainsanat

HallintoValtuustotPäätökset