Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa

Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui tämän valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa 21.9.2021. Lautakunnan puheenjohtajana toimii viime valtuustokauden tapaan kaupunginvaltuutettu Pirkko Letto.

Tutustu lautakunnan kokoonpanoon verkkosivuilla.

Lautakunta sai ensimmäisessä kokouksessaan selostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja talouden tilanteesta ja tavoitteiden saavuttamisesta toisen vuosineljänneksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyshuollon toimialan menomääräraha tälle vuodelle on 728 miljoonaa euroa ja tulot 47 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen ilman erikoissairaanhoitoa ennakoidaan toteutuvan 67 milj. euroa ja tulojen 52 milj. euroa käyttösuunnitelmaa korkeampina. Ylitysuhasta noin 51 milj. euroa muodostuu pandemian ja poikkeusolotilanteen aiheuttamista lisämenoista, joista odotetaan saatavan korvaus valtiolta. Oman perustoiminnan ylitysuhka on noin 16 miljoonaa euroa. Merkittävimmät ylitysuhat aiheutuvat sairaalapalvelujen, vammaisten erityisasumisen, psykososiaalisten palvelujen sekä lasten sijaishuollon palveluostoista.

Lautakunnan päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle poikkeuksellisen suurta määrärahakorotusta. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2021 menomäärärahaa korotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon oman toiminnan osalta 67 milj. eurolla, ja että sosiaali- ja terveydenhuollon tulomäärärahaa vuodelle 2021 osalta korotetaan 52 milj. eurolla. Määrärahakorotusesitysten taustalla on maailmanlaajuinen pandemia, johon sosiaali- ja terveystoimiala on pystynyt kireästä taloustilanteesta huolimatta vastaamaan kokonaisuutena varsin hyvin.

Lautakunta sai selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaa koettelevasta henkilöstöpulasta. Henkilöstön saatavuuden haasteet ovat pahentuneet määrätietoisista rekrytointitoimista huolimatta.

Palvelutarpeiden kasvu on aiheuttanut jonojen syntymistä ja odotusaikojen pidentymistä useaan palveluun. Lautakunta edellyttää, että palvelutoimintoja korjataan määrätietoisesti.

Lautakunta päätti ottaa käsittelyyn terveyspalvelujohtajan tekemän päätöksen koskien Korson päiväpoliklinikan tilapäistä sulkemista. Lautakunnan tahtotila on, että Korson päiväpoliklinikan toiminta jatkuu.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Lisätietoja

Timo Aronkytö

apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetHallintoLautakunnat