Hopeatien suunnitelmia nähtävillä

Uutinen

Hopeatien asemakaavaehdotus Vaaralassa ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä yhtä aikaa 8.6.-8.8. ja muistutukset ehdotuksista tulee jättää kirjaamoon 8.8. klo 15 mennessä.

Ratikan havainnekuva Hakunilasta Kyytitieltä.

Vantaan ratikkaa suunnitellaan samanaikaisesti kolmella eri tasolla ja suunnitelmia valmistuu vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat yhtä aikaa nähtävillä.

Nyt nähtävillä ovat yhtä aikaa:

Kuussillan asuinalueen jatkeeksi suunnitellaan asumista Hopeatien pohjoispuolelle. Hopeatien eteläpuolelle ja Metsätien pohjoispuolelle osoitetaan lähivirkistysaluetta. Muutoksessa raitiotielle ja siihen liittyville toiminnoille, kuten ajoneuvoliikenteelle, pyöräilylle ja kävelylle, viheralueille, istutuksille ja hulevesiratkaisuille osoitetaan tilaa asemakaavassa suurentamalla katualueita tai lähivirkistysalueita ja pienentämällä muita alueita.

Muistutuksen voi jättää kirjaamoon 8.8. klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Muistutuksessa on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavaehdotuksen numero tai katusuunnitelmaehdotuksen nimi.

Lisäksi Vantaan ratikan reitillä Viertolan, Vaaralan ja Länsimäen alueilla voi vaikuttaa asemakaavoituksen suunnitteluun. Asukkaat voivat jättää mielipiteitä suunnitelmista kirjaamoon kesä- ja heinäkuussa.

Tule mukaan ratikan suunnitteluun!

Avainsanat

RatikkaKaavoitusKaupunkikehitysOsallistu ja vaikuta