Innovaatiot valtasivat lavan Heurekassa - ”Vantaa tekee rohkeasti omaa juttuaan”

Uutinen

Miksi Vantaa on palkittu Euroopan nousevana innovaatiopääkaupunkina? Toimintatapoja uudistavat ihmiset ja monet erilaiset innovaatiot valtasivat 23. elokuuta lavan Tiedekeskus Heurekassa. Äänessä olivat nyt ne, joiden siivittämänä kaupunki on saanut kansainvälistä tunnustusta innovaatioistaan. Mitä Suomen neljänneksi suurimman kaupungin pinnan alla tapahtuu? Millaiset kokeilut tuottavat asukkaille uusia, kestäviä ja hyvinvointia lisääviä ratkaisuja?

Ritva Viljanen puhumassa innovaatiojuhlassa tiedekeskus Heurekassa.

- Hurja kasvu on pakottanut meidät kekseliäiksi. Vantaa tekee rohkeasti omaa juttuaan, sanoi kaupunginjohtaja Ritva Viljanen tilaisuudessa.  

Keskeistä innovoinnissa on yhdessä tekeminen ja kehittäminen. Tästä hyvä esimerkki ovat Vantaan klusterit eli useiden toisiaan vuorovaikutteisesti tukevien toimialojen keskittymät. Ne luovat yhteyksiä yritysten välille, jakavat tietoa ja edistävät uusia ideoita, innovaatioita ja yhteistyötä eri alojen välillä. Vantaalla aktiivisimmat kärkiklusterit ovat kiinteistöklusteri ja ruokaklusteri, joka on ruokabisneksen yritysyhteisö. Muita ovat lentorahti, korkean osaamisen tuotanto sekä kierotalousklusteri. 

- Tarve urbaanille ruoan tuotantolle on kasvussa. Visio on tehdä Vantaasta Suomen urbaanin ruoan pääkaupunki 2025, sanoi projektipäällikkö Henri Laine.  

Urbaani ruokatuotanto voi olla ilmaperunoita ja proteiinipitoista levää. Tavoitteena on myös rakentaa Vantaalle urbaanin ruoan keskus. 

Koulumaailman arkea helpottaa ja sujuvoittava puolestaan innovaatiohanke DigiOne.  

- Tavoite on yhdistää koulujen pirstaloituneet digitaaliset järjestelmät ja palvelut samalle alustalle, kertoi hankejohtaja Kirsi Lehto.  

Kyseessä on paljon odotettu uudistus, sillä digitaaliset palvelut ovat koulumaailmassa jääneet erillisiksi, eikä kansallisella tasolla ole yhteneväistä palvelua. DigiOnen pilotointi alkaa ensi vuonna. 

Yhteisen pöydän hankkeessa pyritään pois leipäjonoista kohti kaikille avointa, monimuotoista ruoka-apua. Kaupunkivetoinen hävikkiterminaali on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Vantaan yhteisöllisen ruoka-apumallia sovelletaan jo 15 kaupungissa Suomessa ja hävikkiterminaalejakin on jo 8. 

Toiveena hankkeessa on, ettei kukaan tai mikään menisi hukkaan.  

Kansainvälistäkin huomiota saanut innovaatio on Avia-verkosto. Se on avoin yhteistyöfoorumi toimijoille, joita kiinnostaa Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen kehitys ja lentoliikenne ja joiden toimintaan alueella on erityistä merkitystä ja painoarvoa. Huomiota on osaltaan kerännyt Green Deal –ilmastositoumus. Avia-verkosto pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden sekä olla edelläkävijä puhtaan ja älykkään liikkumisen edistäjänä.

Vantaan Tempo-orkesterit ovat matalan kynnyksen orkesteritoimintaa, joka perustuu yhdessä soittamiseen heti alkuvaiheesta lähtien. Orkesteriin ei ole pääsykokeita, ja oppilaat saavat sekä opetuksen että soittimet omaan käyttöönsä maksutta. Yhteisöllisen harrastustoiminnan lähtökohtana on ollut monitaustaisten lasten keskinäisen kumppanuuden vahvistaminen yhteissoiton avulla. Tempo haluaa viedä musiikin harrastamisen ja instrumenttiopiskelun mahdollisuuden lasten lähelle. Parhaiten tämä onnistuu viemällä harrastusmahdollisuus kouluihin ja koulujen iltapäivätoiminnan puitteisiin.  

- Vantaa- keksintöjen kaupunki – asukkaiden parhaaksi – innovoidaan huolella, esilaulatti ja rytmitti Tempo innovaatiojuhlayleisöä.  

Tempo-toiminta on saanut inspiraationsa Venezuelasta maailmanlaajuiseksi levinneen El Sisteman toiminnasta, mutta sen toimintamalli on sopeutettu suomalaiseen yhteiskuntaan. Toiminnan lähtökohdat ovat yhteisölliset ja sosiaaliset, mutta samalla musiikkikasvatuksellisesti laadukkaat.  

Tempo-toiminta alkoi syksyllä 2009 osana Vantaan ”Kokonainen maailma lähiössä” –hanketta, jonka tavoitteena oli lisätä maahanmuuttajien ja kantaväestön vuorovaikutustamaahanmuuttajatiheillä Koivukylän ja Länsimäen alueilla. Hankkeen päätyttyä Tempo-orkesteritoiminta nähtiin niin hyvänä, että sitä päätettiin jatkaa. Tänä päivänä Tempo-toiminta on Vantaalla vakiintunut osaksi musiikkiopiston toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa.    

Katso video Innovaatiojuhlasta

 

Lisätietoja: 

Villit visiot urbaanista ruoantuotannosta toteutuvat Vantaalla

Koulumaailman digitaalisuus on ollut lapsen kengissä – DigiOne helpottaa koulumaailman arkea ja sujuvoittaa opinpolkua  

Yhteinen pöytä 

Asukasosallisuus Vantaalla

Oppimiskampus

El Sistema Finland - Tempo-orkesteritoiminta

Avia-verkosto

Avainsanat

InnovaatioYhteistyö