Villit visiot urbaanista ruoantuotannosta toteutuvat Vantaalla

Artikkeli

Kestävän ruokatalouden ympärille kietoutuu Vantaalla sekä iso tulevaisuuden visio että lukuisia konkreettisia tekoja, jotka ovat saaneet yritykset ja asukkaat innostumaan vastuullisesti tuotetusta ruoasta ja ruoan kiertotaloudesta. 6Aika CircularHoodFood -hanke on vauhdittanut Vantaan kaupungin matkaa urbaanin ruoan pääkaupungiksi.

Asukkaita testaamassa kaupunkiviljelyä.

6Aika CircularHoodFood -hankkeessa on onnistuttu keskeisissä tavoitteissa: hankkeessa on esimerkiksi löydetty uusia, konkreettisia tapoja edistää ruoan kiertotaloutta ja vähentää hävikkiä ja ruoan ympäristövaikutuksia.

Konkreettiset kokeilut ovat olleet hankkeen vetonaula: esimerkiksi ravintolat, start-up-yritykset, isot ja vakiintuneet ruoka-alan toimijat sekä taloyhtiöt asukkaineen ovat lähteneet mukaan testaamaan ja innovoimaan uusia ratkaisuja ja kokeiluympäristöjä.

Timo Koljonen iFarmilta esittelee Cropper-salaattibaaria vantaalaisen taloyhtiön asukkaille. Kaapit tuottavat ympäri vuoden jopa yli yli 300 kasvia kuukaudessa, jolloin jäävuorisalaattia, rucolaa, pinaattia ja muita herkkuja riittää isolle joukolle. Kuva: Markku Laine

“Mukana olleista yrityksistä ravintoloissa keskeistä on ruokahävikin vähentäminen, mikä on tärkeää sekä liiketoiminnassa saatavien säästöjen että ympäristövastuun kannalta. Esimerkiksi ravintolan biojätteestä kompostoitu multa ja itse kasvatettu ruoka ovat ravintoloiden keinoja toimia vastuullisesti”, kertoo maaliskuun lopussa päättyvän hankkeen projektipäällikkö Henri Laine Vantaan kaupungin elinkeinopalveluista.

Laine toivoo, että hankkeessa kokeiltujen liiketoimintamallien skaalautuvuutta kehitetään jatkossa edelleen.

“Esimerkiksi kaupunkiympäristössä tapahtuvan urbaanin ruoantuotannon skaalaaminen kannattavaksi liiketoiminnaksi on yksi tärkeimpiä kehityskohteita hankkeen jälkeen.”

Ruoan tuotantotapojen on muututtava

Isossa kuvassa hankkeen työtä ovat viitoittaneet globaalit tavoitteet: hiilineutraalius, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Euroopan unionin pellolta pöytään -strategia. 

Urbaanin ruoan asiantuntija, projektipäällikkö Henri Laine

 

Hankkeen myötä tietoisuus ja ymmärrys kestävästä ruoantuotannosta ja ruoan kiertotaloudesta on ruoka-alan yrityksissä, ravintoloissa, taloyhtiöissä ja alue- ja kaupunkisuunnittelun piirissä lisääntynyt, iloitsee Laine.

Laineen mukaan hankkeen aikana on nähty kollektiivinen herääminen kestävään kehitykseen ruoan tuotannossa, ja siihen on alettu panostaa yhä enemmän. Myös kuluttajapuolella on tapahtunut suuri muutos.

“On alettu laajasti ymmärtämään, että tuotantotapoja pitää muuttaa kestävään suuntaan. Ruoan arvostus ja vastuullisuus on lisääntynyt, ja kuluttajat ymmärtävät puhtaan, kestävästi lähellä tuotetun ruoan arvon.”

Vantaan ruokaklusteri näyttää tietä kestävän ruokatalouden edelläkävijänä

Kestävän ruokatalouden kehitysnäkymät näyttävät hankkeen tulosten perusteella olevan täynnä mahdollisuuksia. Mahdollisuudet ovat ymmärtäneet myös yritykset ja muut organisaatiot, sillä Vantaan kaupungin ruokaklusterin osallistujajoukko on yli tuplaantunut niiden kahden vuoden aikana, kun CircularHoodFood on kutsunut toimijoita mukaan aktiiviseen toimintaan. Ruokaklusterissa on nyt mukana yli 70 toimijaa.

Vantaan ruokaklusteri ei ole jäänyt ainoastaan vantaalaisten yhteisöksi, vaan mukana on aktiivisia toimijoita pääkaupunkiseudulta laajemminkin. Laineen visioima ruokaklusteri voisi yhdistää koko Suomen ruokamaailman.

“Olemme saaneet palautetta, että alalla kaivataan uutta Food from Finland -tyyppistä liikettä ja kanavaa kestävän kehityksen hengessä. Alustaa, jossa yritykset voivat verkostoitua ja kehittää uutta ilman, että ollaan kilpailijoita.”

“Olemme saaneet palautetta, että alalla kaivataan uutta Food from Finland -tyyppistä liikettä ja kanavaa kestävän kehityksen hengessä. Alustaa, jossa yritykset voivat verkostoitua ja kehittää uutta ilman, että ollaan kilpailijoita.”

Videolla (alkaen 1:25) Kasviportaat Oy kertoo, miten yritys on hyötynyt kaupungin kanssa tehdystä kaupunkiviljelykokeilusta. 

Laineen mukaan ruoka-alan toimijat ovat pistäneet merkille Vantaan työn ruoka-alan edelläkävijänä. Vantaalla on iso mahdollisuus profiloitua urbaanin, kestävän ruoan pääkaupunkina. 

“Tämä tilaisuus Vantaan kaupungin kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Nyt on aika lisätä vauhtia ja viedä hyvin startannutta Vantaan ruokaklusteria aktiivisesti ja systemaattisesti eteenpäin. Pitkäjänteisellä työllä meillä voisi olla parin vuoden päästä Uudenmaan ruokaklusteri ja viiden vuoden päästä Suomen ruoka-alan yritysten klusteri, Laine visioi.

Uudenlainen urbaanin ruoan kauppahalli

Paitsi alkuja seuraaviin kehityshankkeisiin sekä skaalautuvia ratkaisuja urbaaniin ruoantuotantoon, hankkeessa on konseptoitu täysin uudenlaista Urban Food Kauppahallia.

Kauppahalli olisi toteutuessaan uniikki tulevaisuuden ruoan kokemus- ja oppimiskeskus, jossa tuottajat, tuotekehittäjät, logistiikka, pakkausalan toimijat ja myynti ja markkinointi toimisivat saman katon alla. 

“Innovatiivisten toimijoiden pitää toimia yhteistyössä, ei siiloissa. Yhteistyötä ja yhteisiä tiloja tarvitaan, että voidaan saavuttaa suuria visioita.”

“Konsepti toisi yhteen kaikki toimijat. Kauppahallissa yhdistyisivät yhteistyötilat, Food + Tech -tuotantotilat, koekeittiöt ja tuotekehityslaboratoriot, tuotantotilat esimerkiksi vertikaaliviljelyyn sekä tapahtumakeskus, kauppahalli ja ravintolamaailma. Vantaalla ei vielä ole kauppahallia, ja tämä on tulevaisuuden tapa toteuttaa se”, uskoo Laine.

 

Urban Food Kauppahallissa kiteytyy yksi CircularHoodFood-hankkeen keskeisimmistä opeista.

“Innovatiivisten toimijoiden pitää toimia yhteistyössä, ei siiloissa. Yhteistyötä ja yhteisiä tiloja tarvitaan, että voidaan saavuttaa suuria visioita.”

 

Tutustu myös näihin videoihin:

Tulevaisuudessa ruokaa viljellään sisätiloissa
Urbaania viljelyä kehitetään kaupunkilaisten kanssa

 

 

Vantaan logo, 6Aika-logo, Uudenmaan liiton logo, EU vipuvoimaa logo ja EU lippulogo

6Aika: CircularHoodFood-hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienentämistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä.

 

Hanketta toteuttaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. Hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR).

 

Avainsanat

HiilineutraaliusBusiness VantaaOsallisuusAsukastila