Panostamme Vantaalla työvoiman saatavuuteen

Uutinen

Osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt sekä kunnilla että yksityisellä sektorilla viime vuosien aikana. Ennusteiden mukaan tilanne tulee vaikeutumaan vielä tämän vuoden aikana. Vantaan kaupungilla olemme tehneet laaja-alaisesti työtä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi jo aiemmin erityisesti ns. pula-aloilla.

Opettaja kirjoittaa valkotaululle

Henkilöstön saatavuutta on Vantaalla aiemmin kehitetty erityisesti työvoimapula-aloilla, kuten sosiaali- ja terveystoimessa sekä varhaiskasvatuksessa. Nyt kaupunginhallituksen kokoukseen 19.9. hyväksyttäväksi tuotavassa Henkilöstön saatavuuden -toimenpideohjelmassa panostamme kaikkiin kaupungin työntekijä- ja viranhaltijaryhmiin, jotka ovat kaupungilla 1.1.2023. Ohjelma ei koske enää 1.1.2023 hyvinvointialueen vastuulle siirtyvien palveluiden henkilöstöä.

Pito- ja vetovoima keskiössä

Kehitämme ensisijaisesti pitovoimaa, koska se osaltaan tukee myös vetovoimaa.  – Tärkeintä on, että johto ja lähijohtajat oivaltavat, että saatavuutta tulee vahvistaa hyvin laaja-alaisesti – poppaskonsteja ei ole, kiteyttää henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen ohjelman taustoja.

 – Panostamme ohjelmassa 11 eritasoisella toimenpiteellä mm. pito- ja vetovoimaa tukevaan lähijohtamiseen ja oikean tiedon hyödyntämiseen, kehitämme työyhteisöjemme kyvykkyyttä lisäämällä tukemaamme pätevöitymiskoulutusta, parannamme henkilöstöetujamme, pyrimme laajentamaan oppilaitosyhteistyötämme ja mahdollistamme esimerkiksi viimeisen harjoittelun suorittamisen maksullisena, summaa Lievonen ohjelman pääkohtia. Lisäksi ohjelmaan on nostettu myös rekrytointiprosessien nopeuttaminen sekä työnantajamielikuvan kirkastaminen.

Panostus rahalliseen resurssointiin

Ohjelma vaatii runsaasti panostuksia johtamisen ja kehittämisen suuntaamisessa sekä rahallista resursointia. Vuoden 2023 kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä tullaan esittämään ohjelman toteuttamiseen lisäresurssointia. Lisäpanostus tulee näkymään mm. yhtenä rekrytointiasiatuntijana lisää, kaupungin keskitetyn kehittämisen määrärahan nostamisena sekä henkilökunnan kulttuuri- ja liikuntaetuna. – Lisäpanostus olisi kaupunkitasolla tältä osin noin 1,85 miljoonaa euroa, laskee Lievonen. Kehittämisraha kohdennetaan erilaisiin työpajoihin, kyselyihin sekä pito- ja vetovoimaan tukeviin kehittämisprojekteihin.

 

Henkilöstön saatavuuden -toimenpideohjelman luonnosta on työstetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä kaupunkikulttuurin, kaupunkiympäristön ja kaupunginjohtajan toimialojen kanssa. Luonnos on käsitelty jo kaupungin johtoryhmässä, pääluottamusmiesten kanssa sekä kaupunginhallituksen iltakoulussa.  Ohjelma tuodaan hyväksyttäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 19.9.2022.

 

Kuva: Sercan Alkan