Vantaan väestö kasvoi 3 600 asukkaalla

Uutinen

Vuoden 2022 lopussa Vantaalla oli 242 819 asukasta, joista joka neljäs oli vieraskielinen. Miehiä oli naisia enemmän, yhteensä 50,5 prosenttia. Vantaalaisista enää alle puolet (49,1 %) kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Henkilö katsomassa esitteestä tilastokuvioita.

Väestö kasvoi viime vuonna 3 600 asukkaalla (1,5 %), joka oli 1 600 enemmän kuin vuonna 2021. Muuttoliikkeestä ei ole vielä tullut lopullisia tietoja, mutta ennakkotietojen mukaan Vantaan kasvu johtuu ulkomaan muuttoliikkeestä. Väestönkasvu oli suurinta Espoossa (8 100 uutta asukasta).

Vuodenvaihteessa vantaalaisista 72,9 prosenttia oli suomenkielisiä, 2,2 prosenttia ruotsinkielisiä ja 24,8 prosenttia vieraskielisiä. Vantaan jälkeen seuraavaksi eniten vieraskielisiä asui Espoossa (21,9 %), Närpiössä (19,5 %) ja Helsingissä (18,3 %). Vantaan yleisin vieras kieli oli venäjä, jota äidinkielenään puhui 4,1 prosenttia väestöstä.

Tutustu laajempaan väestökatsaukseen: Vantaan väestö 2022

Muita tietoja Vantaasta ja vantaalaisista löytyy Tilastot ja tutkimukset sivulta.

Avainsanat

TilastotHallinto