Vuorovaikutusraportti Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla julkaistu

Uutinen

Vuorovaikutusmuistioon on koottu mielipiteet katusuunnitelmaluonnoksista. Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden ja liikennevalojen paikat sekä pyöräilyn sujuvuus.

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportti Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla on julkaistu. Mielipiteitä Vantaan ratikan ensimmäisiin katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin katusuunnitelmaluonnoskyselyn kautta 88 kappaletta ja sähköpostitse 1 kappale. Yhteensä mielipiteen jätti 13 henkilöä (12 kysely,  1 sähköposti).

Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden ja liikennevalojen paikat sekä pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi mielipiteitä tuli ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyihin, eri kulkumuotojen reittiyhteyksiin, turvallisuuteen, valaistukseen sekä ympäristöön ja kasvillisuuteen liittyen. Esimerkiksi pyöräilyn sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyvät huomiot nousivat erityisesti esiin ja ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen käydään raportissa läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Tutustu vuorovaikutusraporttiin katusuunnitelmaluonnoksista Aviapoliksen ja Tikkurilan suuralueilla Vantaan ratikan verkkosivuilla Selvityksiä ja aineistoja -osiossa.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Vuorovaikutusraportti huomioidaan myös ratikkakatujen asemakaavojen valmisteluaineistona. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat ratikan katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa. Yhtäaikaisella nähtävilläololla vantaalaiset voivat parhaiten vaikuttaa ratikan suunnitteluun. Ensimmäisenä yhteisessä nähtävillä olossa parhaillaan ovat Hakunilan keskustan asemakaavaehdotus ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset, jotka esiteltiin syksyllä 2021. Muistutuksia ehdotuksista voi jättää kirjaamoon 5.5. saakka.

Vantaan ratikan suunnittelu etenee ja eri suunnitelmia tulee esittelyyn ja nähtäville koko vuoden 2022 ajan. Ajankohtaiset asiat ja vaikuttamismahdollisuudet on koottu päivittyvään suunnittelukarttaan. Ratikan kevätinfossa 6.4. esiteltiin ajankohtaisia suunnitelmia tarkemmin. Tallenne on katsottavissa Vantaa-kanavalla ja Vantaan kaupunkiympäristön YouTube-kanavalla.

 

Lisätietoja

Sauli Hakkarainen

Suunnittelupäällikkö
sauli.hakkarainen@vantaa.fi