Selvityksiä ja aineistoja

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Tutustu Vantaan ratikan suunnitteluun liittyviin selvityksiin ja aineistoihin.

Kahden ihmisen kädet kaupungin pienoismallia tutkimassa.

Jatkosuunnittelu

Vantaan ratikan matkustajamääräennusteraportti(pdf, 1.13 MB)

Julkaistu 28.10.2022.

Vantaan ratikan kaavarunkoluonnoksen liikenteelliset vaikutukset(pdf, 5.36 MB)

Julkaistu 31.8.2022

Tikkurilan tunnelin linjausvaihtoehdot-raportti, päivitetty versio(pdf, 1.79 MB)

Raportissa esitellään eri linjausvaihtoehdot Tikkurilan tunnelille. Julkaistu 10.3.2022 ja päivitetty 27.6.2022. Lisätty sivu numero 7.

Vantaan ratikan kiinteistötaloudellinen analyysi(pdf, 2.09 MB)

Julkaistu 17.5.2022.

Ratikan Seppo.io-vuorovaikutuspelin tulokset(pdf, 3.19 MB)

Ratikan Seppo.io-vuorovaikutuspelin tulokset. Ratikkapelillä kartoitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä ratikan suunnittelun tueksi. Julkaistu 22.4.2022.

Ratikan kiinteistönomistajakyselyn tulokset (pdf, 1.61 MB)

Vantaan ratikan kaavarungon kiinteistönomistajakyselyn tulokset. Julkaistu 4.4.2022.

Vaaralan raitiotielinjauksen ja Varikon pohjavesivaikutusten arviointi (pdf, 16.13 MB)

Julkaistu 21.3.2022.

Vantaan ratikan kaavarunkoalueen luontoselvitykset 2020-2021(pdf, 56.48 MB)

Vantaan ratikan koko reitin kaavarunkoalueen luontoselvitykset 2020-2021 koottuna yhteen raporttiin. Julkaistu 17.3.2022.

Tikkurilan tunnelin linjausvaihtoehdot-raportti(pdf, 1.26 MB)

Raportissa esitellään eri linjausvaihtoehdot Tikkurilan tunnelille. Julkaistu 10.3.2022.

Asukkaiden toiveet ratikkakaupungista-raportti(pdf, 14.13 MB)

Raporttiin on koottu kattavasti aiemmin julkaistuista ja analysoiduista vuorovaikutusaineistoista asukkaiden ajatuksia ratikkakaupungista kaavarungon suunnittelualueella. Julkaistu 4.3.2022.

Raitioteiden kaupunkikehitysvaikutusten vertailu (pdf, 3.88 MB)

Raportissa esitellään ja vertaillaan raitiotiehankkeita Suomesta ja maailmalta, ja niiden vaikutuksia kaupunkikehitykseen. Julkaistu 18.2.2022.

Vantaan ratikan viestintä ja vuorovaikutusraportti 2021(pdf, 1.08 MB)

Julkaistu 15.2.2022.

Liikkuminen tulevaisuuden ratikkakaupungissa-kyselyn tulokset(pdf, 1.74 MB)

Julkaistu 30.11.2021.

Vantaan ratikan taloustiivistelmä(pdf, 619.04 KB)

Julkaistu 3.5.2021.

Ratakujan tunnelin rakennettavuusselvitys(pdf, 3.67 MB)

Julkaistu 19.4.2021.

Vantaan ratikan katu- ja taidekyselyn tulokset(pdf, 5.27 MB)

Julkaistu 22.3.2021.

Mobility hubit - selvitys ratikkapysäkkien liikkumispalveluista(pdf, 9.4 MB)

Julkaistu 7.10.2020.

Mobility hubit - liite kansainvälisistä esimerkeistä(pdf, 2.12 MB)

Mobility hubit - selvityksen liite. Julkaistu 7.10.2020.

Vantaan ratikan resurssiviisauden suuntaviivat-raportti(pdf, 1.67 MB)

Raportissa tiivistetään Vantaan ratikan resurssiviisauden tavoitteet ja ohjeet katusuunnitteluun tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttö on yksi suunnittelussa huomioon otettava asia. Julkaistu 13.5.2020.

Meluselvitykset

Vantaan ratikan meluselvitys

Vantaan ratikan meluselvitys, päivitetty versio(pdf, 2.75 MB)

Päivitetty meluselvitystä 31.8.2022. Päivitettyyn meluselvitykseen on lisätty nykyisiä puuttuvia rakennuksia erityisesti lentokentän alueella ja melumalli on päivitetty.

Meluselvityksen liite 1.1 Nykytilanteen päiväajan melutasot, päivitys(pdf, 7.63 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 1.2 Nykytilanteen yöajan melutasot, päivitys(pdf, 7.49 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 2.1 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu, päiväaika ja ei meluntorjuntaa, päivitys(pdf, 9.3 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 2.2 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu, yöaika ja ei meluntorjuntaa, päivitys(pdf, 9.21 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 3.1 Raitioliikenteen melu päiväaika ja ei meluntorjuntaa, päivitys(pdf, 6.16 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 3.2 Raitioliikenteen melu yöaika ja ei meluntorjuntaa, päivitys(pdf, 6.26 MB) Meluselvityksen liite 3.3 Raitioliikenteen enimmäisäänitasot, ei meluntorjuntaa, päivitys(pdf, 5.05 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 4.1 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu päiväaika ja meluntorjunta, päivitys(pdf, 9.36 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Meluselvityksen liite 4.2 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu, yöaika ja meluntorjunta, päivitys(pdf, 9.26 MB)

Päivitetty meluselvityksen liite 31.8.2022.

Vantaan ratikan meluselvitys(pdf, 2.76 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 1.1 Nykytilanteen päiväajan melutasot(pdf, 7.63 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 1.2 Nykytilanteen yöajan melutasot(pdf, 7.49 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 2.1 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu päiväaika, ei meluntorjuntaa(pdf, 9.16 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 2.2 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu yöaika, ei meluntorjuntaa(pdf, 9.08 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 3.1 Raitioliikenteen melu päiväaika, ei meluntorjuntaa(pdf, 6.11 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 3.2 Raitioliikenteen melu yöaika, ei meluntorjuntaa(pdf, 6.21 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 3.3 Raitioliikenteen enimmäisäänitasot, ei meluntorjuntaa(pdf, 5.13 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 4.1 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu, päiväaika meluntorjunta(pdf, 9.21 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Meluselvityksen liite 4.2 Tie-ja raitioliikenteen yhteismelu, yöaika meluntorjunta(pdf, 9.13 MB)

Julkaistu 20.4.2022.

Yleissuunnitelma ja siihen liittyviä aineistoja

Yleissuunnitelmat ja päivitykset

Vantaan ratikan yleissuunnitelma(pdf, 21.49 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 1: Vantaan ratikan yleissuunnitelman vuorovaikutus(pdf, 5.61 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 2: Vantaan ratikan asemapiirustukset(pdf, 46.13 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 3a: Vantaan ratikan pituusleikkaukset(pdf, 7.79 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 4: Vantaan ratikan johtosiirrot(pdf, 34.72 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 5: Ratikan pohjarakentamisen toimenpidekartat(pdf, 23.36 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 6: Ratajohtojärjestelmäjako syöttöasemavaraukset, välikytkinasema(pdf, 979.37 KB)

Julkaistu 18.9.20219.

Liite 7a: Ratikan liikennöintitarkastelu(pdf, 690.76 KB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 7b: Operations and Modelling(pdf, 5.03 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 8: Vertailuvaihtoehdon kapasiteettitarkastelu ja linjauksen valinta(pdf, 3.94 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 9: Liikenteen toimivuustarkastelut(pdf, 5.26 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 10: Matkustajamääräennusteet(pdf, 2.98 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 11: Hulevesiraportti(pdf, 2.61 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 12: Meluselvitys(pdf, 49.16 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 13: Tärinäselvitys(pdf, 1.12 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 14: Hankearviointi(pdf, 1.47 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 15: Investointikustannukset, sivut 1-85(pdf, 4.37 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Liite 15: Investointikustannukset, sivut 86-121(pdf, 56.98 MB)

Julkaistu 18.9.2019.

Vantaan ratikan alustava yleissuunnitelma(pdf, 18.77 MB)

Julkaistu 23.2.2018.

Pyöräliikenteen tarkastelut ratikan varrella-raportti(pdf, 23.77 MB)

Julkaistu 25.9.2020.

Avainsanat

RatikkaKaupunki rakentaaKaupunkikehitysSuunnitelmat