Tällainen on lapsi- ja perheohjaajan työpäivä päiväkodissa

Blogi Vantastinen

Asiasanat

VarhaiskasvatusAsukkaatLapsiperheet

Vantaan päiväkodeissa työskentelee lapsi- ja perheohjaajia. Työssä saa edistää perheiden hyvinvointia ja laadukasta varhaiskasvatusta, lapsi- ja perheohjaaja Mira Kantola kirjoittaa blogissaan.

Lapsi- ja perheohjaaja työskentelee päiväkodissa lasten ja aikuisten kanssa ja tukee perheitä arjen asioissa. Kuva: Vantaan kaupunki/Sercan Alkan

Sisältö

Lapsi- ja perheohjaajia työskentelee päiväkodeissa, joihin on kohdennuttu valtion erityisavustusta. Lapsi- ja perheohjaajien työskentelyn tarkoituksena on koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja perheiden osallisuuden vahvistaminen. Lapsi- ja perheohjaajat työskentelevät päiväkodeissa, jotka sijaitsevat alueilla, joissa on kohonnut riski eriytymiskehitykseen, matala sosioekonominen taso ja/tai suuri osa lapsista on vieraskielisiä.

Lapsi- ja perheohjaajan työhön kuuluu

  • Työskentely lapsiryhmissä yhdessä henkilöstön kanssa edistäen lasten hyvinvointia ja osallisuutta
  • Perheiden palveluohjaus lapsiperhepalveluiden piiriin
  • Vanhempien auttaminen esim. hakemuksien tekemisessä
  • Vanhemmuuden tukeminen arjen haasteissa
  • Yhteistyötahojen kanssa työskentely
  • Itsenäinen tiedonhankinta

Lapsi- ja perheohjaajat ovat helposti ja matalalla kynnyksellä vanhempien saavutettavissa, koska he ovat päivittäin läsnä haku- ja tuontitilanteissa. Lapsi- ja perheohjaajia ei lasketa päiväkodin henkilöstömitoitukseen, joten he ovat päiväkodeissa ylimääräinen hyvä.

Lapsi- ja perheohjaajan työpäivä

Aamulla lapsi- ja perheohjaaja kurkistaa ryhmien kuulumiset. Samalla hän saa ryhmistä iloiset aamutervehdykset ja lämpimät halaukset. Lapsi- ja perheohjaaja ihmettelee lasten ja aikuisten kanssa alkanutta päivää: mitä kaikkea lasten aamuun onkaan jo mahtunut.  Joku lapsista on voinut matkalla päiväkotiin nähdä käpyä syövän oravan tai jonkin muun elämän pienen, suuren ihmeen. Tätä voidaan ihmetellä yhdessä: “Hei, otetaanpa selvää miksi oravat syövät käpyjä ja miksi lapset eivät niitä voi syödä."

Lapsi- ja perheohjaaja toteuttaa ryhmien työntekijän kanssa varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Hän voi työskennellä pienen lapsiryhmän kanssa. Yhdessä voidaan tutkia tabletilta esimerkiksi aamun keskustelun innoittamana eläinten maailmaa. Ryhmässä on usein lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi. Samalla kun tutustutaan eläimiin, harjoitellaan uusia suomen kielen sanoja ja kielen kehitystä tukevaa vuorovaikutusta sekä tabletin käyttöä.

Lapsiryhmässä työskentelyn jälkeen lapsi- ja perheohjaajan työ jatkuu vuosia kotona olleen äidin kanssa. Tavoitteena on tukea hänen kiinnittymistään työ- ja opiskeluelämään. Tapaaminen vaatii ennakkovalmistautumista ja erilaisiin työ- ja opiskeluvaihtoehtoihin tutustumista.

Lapsi- ja perheohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä päiväkodin henkilöstön kanssa ja saavat viestiä perheiden mahdollisista tarpeista.  Lapsi- ja perheohjaaja tutustuu perheeseen ja ehdottaa tarvittaessa tapaamista. Perheen kanssa keskustellaan tilanteesta ja pohditaan yhdessä perheelle mahdollisia ja sopivia palveluita.

Lapsi- ja perheohjaajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa. Työssä saa olla mukana vaikuttamassa niin perheiden hyvinvoinnin edistämiseen kuin laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamiseen. Vantaan varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsia ja perheitä suurella sydämellä.

Jokainen työ, joka tulee tehdä, sisältää jotakin hauskaa. Etsi se hauska ja työ muuttuu leikiksi.

P.L. Travers, Maija Poppanen

 

Kirjoittaja

Mira Kantola

Lapsi- ja perheohjaaja

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Vantastinen