Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2021 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Katujen ja teiden suunnittelukohteet

Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä – Suunnitelmaluonnokset esillä.

Tiedote 8.12.2020

Meddelande 8.12.2020

Ilmoitus 5.12.2020 Helsingin Sanomat

Annons 5.12.2020 Hufvudstadsbladet

Katusuunnitelmien koostepiirustus, Helsinki ja Vantaa

Katusuunnitelmien luonnokset, Vantaa

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_58719-1

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelman selostus

Laitilantie_katusuunnitelma_58718-1

Laitilantie_katusuunnitelman selostus

Palotie_katusuunnitelma_58717-1

Palotie_katusuunnitelman selostus

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_58716-1

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_58716-2

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelman selostus

Katusuunnitelmien luonnokset, Helsinki

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_31506-1

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_31506-2

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelman selostus

Sorolantie_katusuunnitelma_31508-1

Sorolantie_katusuunnitelman selostus

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_31507-1

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelman selostus

Silta S11 Kuninkaantammenrinteen alikulkukäytävä

Silta S13 Kuninkaantammen risteyssilta

Tiesuunnitelman luonnokset, Hämeenlinnanväylän parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

VT3_Yleiskartta

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 4200-5000

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 5000-5800

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 5800-6400

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 6400-7016

VT3_Tyyppipoikkileikkaus

VT3_Tyyppipoikkileikkaus_rampit

VT3_Tyyppipoikkileikkaus_pyörätie jalkakäytävä

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 4160-5000

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 5000-5800

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 5800-6400

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 6400-7016

VT3_Pituusleikkaus_rampit E2R1-E2R3

VT3_Pituusleikkaus_rampit E2R4-E2R31

VT3_Pituusleikkaus_rampit E3R1-E3R2

VT3_Pituusleikkaus_rampit E4R1a-R2

VT3_Pituusleikkaus_pyörätie jalkakäytävä J1

VT3_Pituusleikkaus_pyörätie jalkakäytävä K3J

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 4160-5000

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 5000-5800

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 5800-6400

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 6400-7016

VT3_Melualuelaskennat

VT3_Silta S1 Kaarelantien risteyssilta

VT3_Silta S2 Kaarelantien ylikulkukäytävä

VT3_Silta S3 Kaarelan eteläinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S4 Kaarelan pohjoinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S5 Kanneltien läntinen risteyssilta

VT3_Silta S6 Kanneltien itäinen risteyssilta

VT3_Silta S7 Kanneltien ylikulkukäytävä

VT3_Silta S8 Hakuninmaan alikulkukäytävä

VT3_Silta S9 Kaivokselan itäinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S10 Vaskivuorentien alikulkukäytävä

VT3_Silta S12 Kuninkaantammen alikulkukäytävä

Vuorovaikutusmuistio, kesän 2020 luonnokset

Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut

Suunnittelualueena on Luhtitien vanha osa Vihdintiestä itään Raappavuorentielle asti. Luhtitien länsiosa suunnitellaan vanhaan linjaukseen, Pellaksentiestä itään Luhtitie on uudessa linjauksessa. Suunnitteluun kuuluvat Raappavuorentien viereisten Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi kevyen liikenteen väylä välillä Loiskekuja - Virtatie.

Katusuunnitelmaluonnosten kommentointiaika oli 15.6.-23.6.

Katusuunnitelmaluonnokset ja videoesittelyt ovat edelleen esillä osallistuvavantaa.fi -sivustolla sekä alla. Alle on lisätty vastausvideo, jossa on vastattu asukkaiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Lisäksi alta löytyy kootusti vastaukset osallistuvavantaa.fi:n ja Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Materiaali löytyy myös osallistuvavantaa.fi -sivustolta.

Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 1
Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 2

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmien esittely (YouTube-video, 19'37")

Luhtitien katuympäristön ja puistojen suunnittelun esittely (YouTube-video, 10'28")

Vastauksia asukkaiden kommentteihin:

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmat -vastaus (YouTube-video, 6'56")

Vastaukset osallistuvavantaa.fi -sivuston kautta tulleisiin kommentteihin:

Osallistuvavantaa-vastaukset kommentteihin 1.7.2020

Vastaukset Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kommentteihin. Kaupungin vastaukset sinisillä lapuilla:

Mural-vastaukset kommentteihin 1.7.2020 (10.9 Mt)


Perutun asukastilaisuuden (12.3.) materiaali

Luhtitie 12.03.2020 yhdistetty esitysaineisto.

Myyrmäki suunnittelualueen rajaus

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Jokiuomanpuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on alueen toimintojen mm: leikkipaikan, tapahtumakentän, matonpesupaikan ja hulevesialtaan ja siihen liittyvien alueiden toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Kaivokselan liikuntapuisto

 • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa. Myös kuntoportaiden sijoittamista alueelle tutkitaan.

Laajavuorenpuisto

 • Leikkipaikka suunnitellaan kaikkia ikäryhmiä palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi.

Paalukylänpuisto

 • Paalukylänpuiston kunnostaminen Myyrmäen keskustan uuden ilmeen mukaiseksi.

Pellaksenoja

 • Pellaksenojaa siirretään tulevan Luhtitien jatkeen tieltä etelämmäksi.

Perkiö

 • Koukkuniityn uusi korvaava leikkipaikka suunnitellaan vähemmän meluisalle Perkiö-nimiselle viheralueelle.

Vapalanmetsä ja Raappavuori

 • Vapaalanmetsään tehdään uusia reittejä, matonpesupaikka ja koira-aitauksia sekä muutetaan viljelypalsta-aluetta.

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viherpuisto asukaspuisto

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Jokiuomanpuisto

 • Puistossa olevat kaksi puistosiltaa ja pato uusitaan.

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikka

 • Urheilupuiston perusparannusta jatketaan skeittipuiston rakentamisella.

Ajankohtaista