Myyrmäki

Tällä sivulla esitellään vuoden 2021 ajankohtaisia katujen sekä viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu- ja rakentamishankkeita Myyrmäen alueella.

Katujen ja teiden suunnittelukohteet

Valtatien 3 parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä – Suunnitelmaluonnokset esillä.

Tiedote 8.12.2020

Meddelande 8.12.2020

Ilmoitus 5.12.2020 Helsingin Sanomat

Annons 5.12.2020 Hufvudstadsbladet

Katusuunnitelmien koostepiirustus, Helsinki ja Vantaa

Katusuunnitelmien luonnokset, Vantaa

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_58719-1

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelman selostus

Laitilantie_katusuunnitelma_58718-1

Laitilantie_katusuunnitelman selostus

Palotie_katusuunnitelma_58717-1

Palotie_katusuunnitelman selostus

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_58716-1

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_58716-2

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelman selostus

Katusuunnitelmien luonnokset, Helsinki

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_31506-1

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelma_31506-2

Kuninkaantammenrinne_katusuunnitelman selostus

Sorolantie_katusuunnitelma_31508-1

Sorolantie_katusuunnitelman selostus

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelma_31507-1

Vanha Kaarelantie_katusuunnitelman selostus

Silta S11 Kuninkaantammenrinteen alikulkukäytävä

Silta S13 Kuninkaantammen risteyssilta

Tiesuunnitelman luonnokset, Hämeenlinnanväylän parantaminen välillä Kannelmäki-Kaivoksela ja Kuninkaantammen eritasoliittymä

VT3_Yleiskartta

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 4200-5000

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 5000-5800

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 5800-6400

VT3_Suunnitelmakartta_paaluväli 6400-7016

VT3_Tyyppipoikkileikkaus

VT3_Tyyppipoikkileikkaus_rampit

VT3_Tyyppipoikkileikkaus_pyörätie jalkakäytävä

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 4160-5000

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 5000-5800

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 5800-6400

VT3_Pituusleikkaus_paaluväli 6400-7016

VT3_Pituusleikkaus_rampit E2R1-E2R3

VT3_Pituusleikkaus_rampit E2R4-E2R31

VT3_Pituusleikkaus_rampit E3R1-E3R2

VT3_Pituusleikkaus_rampit E4R1a-R2

VT3_Pituusleikkaus_pyörätie jalkakäytävä J1

VT3_Pituusleikkaus_pyörätie jalkakäytävä K3J

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 4160-5000

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 5000-5800

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 5800-6400

VT3_Tieympäristökartta_paaluväli 6400-7016

VT3_Melualuelaskennat

VT3_Silta S1 Kaarelantien risteyssilta

VT3_Silta S2 Kaarelantien ylikulkukäytävä

VT3_Silta S3 Kaarelan eteläinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S4 Kaarelan pohjoinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S5 Kanneltien läntinen risteyssilta

VT3_Silta S6 Kanneltien itäinen risteyssilta

VT3_Silta S7 Kanneltien ylikulkukäytävä

VT3_Silta S8 Hakuninmaan alikulkukäytävä

VT3_Silta S9 Kaivokselan itäinen alikulkukäytävä

VT3_Silta S10 Vaskivuorentien alikulkukäytävä

VT3_Silta S12 Kuninkaantammen alikulkukäytävä

Vuorovaikutusmuistio, kesän 2020 luonnokset

Luhtitien ja Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut

Suunnittelualueena on Luhtitien vanha osa Vihdintiestä itään Raappavuorentielle asti. Luhtitien länsiosa suunnitellaan vanhaan linjaukseen, Pellaksentiestä itään Luhtitie on uudessa linjauksessa. Suunnitteluun kuuluvat Raappavuorentien viereisten Kelokuusenmäen asemakaava-alueiden kadut Kelokuusenrinne, Kelokuusenkuja ja Kelokuusenpolku sekä Raappavuorentien länsipuolen uusi kevyen liikenteen väylä välillä Loiskekuja - Virtatie.

Katusuunnitelmaluonnosten kommentointiaika oli 15.6.-23.6.

Katusuunnitelmaluonnokset ja videoesittelyt ovat edelleen esillä osallistuvavantaa.fi -sivustolla sekä alla. Alle on lisätty vastausvideo, jossa on vastattu asukkaiden esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Lisäksi alta löytyy kootusti vastaukset osallistuvavantaa.fi:n ja Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin. Materiaali löytyy myös osallistuvavantaa.fi -sivustolta.

Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 1
Luhtitie ja Kelokuusenmäen kadut - Koostepiirustus 2

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmien esittely (YouTube-video, 19'37")

Luhtitien katuympäristön ja puistojen suunnittelun esittely (YouTube-video, 10'28")

Vastauksia asukkaiden kommentteihin:

Luhtitien ja Kelokuusenmäen katusuunnitelmat -vastaus (YouTube-video, 6'56")

Vastaukset osallistuvavantaa.fi -sivuston kautta tulleisiin kommentteihin:

Osallistuvavantaa-vastaukset kommentteihin 1.7.2020

Vastaukset Mural-kommentointialustan kautta tulleisiin kommentteihin. Kaupungin vastaukset sinisillä lapuilla:

Mural-vastaukset kommentteihin 1.7.2020 (10.9 Mt)


Perutun asukastilaisuuden (12.3.) materiaali

Luhtitie 12.03.2020 yhdistetty esitysaineisto.

Myyrmäki suunnittelualueen rajaus

Vihertie ja Viherkuja

Vihertien ja Viherkujan katusuunnitelmien laatiminen on käynnissä. Keskiviikkona 5.5. järjestettiin asukastilaisuus, jossa esiteltiin suunnitteluhanketta. Katusuunnitelmaluonnokset ovat nyt esillä Osallistuva Vantaassa sekä alla. Katusuunnitelmaluonnoksia on mahdollista kommentoida 1.6.–15.6. välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet kommentointiin löytyvät Osallistuva Vantaasta.
Alla kootusti vastauksia asukastilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Vihertien ja Viherkujan asukastilaisuus 5.5. - Vastauksia asukkaiden kysymyksiin

Vihertien ja Viherkujan suunnittelualueen rajaus
Vihertien ja Viherkujan suunnittelualueen rajaus

Viher- ja liikunta-alueiden suunnitteluohjelma

Jokiuomanpuisto

 • Yleissuunnittelun tavoitteena on alueen toimintojen mm: leikkipaikan, tapahtumakentän, matonpesupaikan ja hulevesialtaan ja siihen liittyvien alueiden toimintojen kehittäminen vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Kaivokselan liikuntapuisto

 • Kaivokselan liikuntapuiston keskikentän suunnittelua edistetään yhdessä paikoitusalueen suunnittelun kanssa. Myös kuntoportaiden sijoittamista alueelle tutkitaan.

Laajavuorenpuisto

 • Leikkipaikka suunnitellaan kaikkia ikäryhmiä palvelevaksi viihtyisäksi ja turvalliseksi kokonaisuudeksi.

Paalukylänpuisto

 • Paalukylänpuiston kunnostaminen Myyrmäen keskustan uuden ilmeen mukaiseksi.

Pellaksenoja

 • Pellaksenojaa siirretään tulevan Luhtitien jatkeen tieltä etelämmäksi.

Perkiö

 • Koukkuniityn uusi korvaava leikkipaikka suunnitellaan vähemmän meluisalle Perkiö-nimiselle viheralueelle.

Vapalanmetsä ja Raappavuori

 • Vapaalanmetsään tehdään uusia reittejä, matonpesupaikka ja koira-aitauksia sekä muutetaan viljelypalsta-aluetta.

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viherpuisto asukaspuisto

Varistonniityn raittisilta Varistonojan yli

 • Raittisillan kaidekorjaus

Viher- ja liikunta-alueiden rakentamisohjelma

Jokiuomanpuisto

 • Puistossa olevat kaksi puistosiltaa ja pato uusitaan.

Myyrmäen urheilupuisto, skeittipaikka

 • Urheilupuiston perusparannusta jatketaan skeittipuiston rakentamisella.

Ajankohtaista