Kunnossapito

Kuntatekniikan keskuksen Kunnossapito -yksikön vastuualueisiin kuuluvat:

  • kadunpito
  • katualueiden valvonta
  • viherkunnossapito
  • metsänhoito
  • maatilat

Katualueiden lupa-asioita hoitaa Lupapalvelut -yksikkö.

Kadunpito ja katualueiden valvonta

Kadunpito toimii Vantaalla kahdessa eri tiemestaripiirissä, itäisessä (käsittää Tikkurilan ja Koivukylän suuralueet sekä Veromiehen, Pakkalan ja Tammiston kaupunginosat, tukikohta sijaitsee osoitteessa Koisotie 10) ja läntisessä (käsittää Kivistön ja Myyrmäen suuralueet ja Ylästön kaupunginosan, tukikohta sijaitsee osoitteessa Voimalantie 2).

Korson ja Hakunilan suuralueiden katu- ja viherhoitotyöt on kilpailutettu. Tällä hetkellä molempia alueita hoitaa yksityinen urakoitsija (Viherpalvelut Hyvönen Oy). Hoitotöitä valvoo ja ohjaa Kuntatekniikan keskuksen Kunnossapito-yksikkö. Katuvalvonta valvoo ja ohjaa myös mm. tiemerkintäurakkaa sekä liikenneohjaussuunnitelmien toteutumista.

Tämän lisäksi Vantaan alueella liikennealueita hoitavat myös Liikennevirasto (mm. valta-, kanta- ja kehätiet), Finavia (lentoaseman ympäristön katualueet) sekä erinäinen määrä yksityisiä tiekuntia (yksityistiet).

Vantaan kaupungin kunnossapidon vastuulle kuuluvat mm. katujen kunnossa- ja puhtaanapitotyöt. Katualueita hoidetaan verovaroin. Kaupungin suorittamiin kunnossapitotöihin kuuluvat mm. katu- ja torialueiden puhdistus ja auraus, liukkaudentorjunta, polanteiden poisto sekä lumen ajo lumenvastaanottopaikoille.

Kiinteistöille jäävä vastuu kattaa vain tonttiliittymien avaamisen aurauslumista.

Katuja kunnossapidetään talvisin kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Pääväylät ja joukkoliikennettä palvelevat kadut kuuluvat pääsääntöisesti I- ja II –luokkiin, asuntokadut III –luokkaan. Kesäaikaan kaikkia katualueita harjataan ja pestään koneellisesti, korjataan asfaltti- ja kivipäällystevaurioita sekä asennetaan liikennemerkkejä, roska-astioita ja muita varusteita sekä reunakiviä tarpeiden mukaisesti.

Ohjeita tontin omistajalle tai haltijalle talvikunnossapidosta

Palaute

Talvikunnossapidon usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Palautteet liikenteestä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä katujen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä viheralueista jätetään ensisijaisesti palautelomakkeella. Lomakkeeseen on kytketty myös karttapalvelu, johon voi merkitä palautteen kohteen sijainnin.

Palautetta voi myös lähettää maankäytön yhdistettyyn asiakaspalveluun: maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi

Virka-ajan ulkopuolella: Katujen ylläpidon päivystys kiireellisissä asioissa:
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, tilannekeskus, puh. 09 8394 0000.

Ajankohtaista

Twitter