Vantaan Rakennusvalvonnan toimintaohjeet koronaviruksen aikana

Rakennusvalvonta jatkaa toimintaa etänä

Vantaan kaupunki on tehnyt koronaviruksen takia linjauksia mm. henkilöstön työskentelyyn etänä. Rakennusvalvonta jatkaa toimintaansa ensisijaisesti etänä, näillä näkymin syksyyn saakka tai kunnes saamme uusia ohjeistuksia.

Kaikki kokousvaraukset järjestetään etäkokouksina, joko Teamsin tai Skypen kautta. Lupasihteerit tekevät kalenterikutsut ja toimittavat liittymislinkit kaikille osallistujille. Kokousvarausta tehdessä tarvitaan kaikkien kokoukseen osallistuvien sähköpostiosoitteet.

Myös tekniset ennakkopalaverit järjestetään etäyhteyksin. Teknisen ennakkoneuvottelun asialista löytyy rakennusvalvonnan ohjeista. Ohjeeseen kirjattu kokouksessa Lupapisteestä avattava materiaali, jonka suunnittelijat tallentavat palveluun etukäteen.

Katselmukset

Aloituskokoukset ja osa katselmuksista pidetään ns. etäkatselmuksina. Loppukatselmukset pidetään pääsääntöisesti kohteella. Kunkin hankkeen menettelytavat sovitaan tarkemmin kohdetta valvovan tarkastusinsinöörin kanssa.

Rakennusvalvonnan henkilökunta toimii etänä toistaiseksi. Tänä aika palvelemme Lupapisteessä, puhelimitse, sähköpostitse sekä Skypessä.

Katselmukset; menettelytavat sovitaan tapauskohtaisesti kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin kanssa.

Rakennusvalvonta

Henkilö maalaa taloa

Rakennusvalvonta edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa ohjaamalla ja neuvomalla suunnittelijoita, rakentajia, rakennuttajia ja kiinteistöjen omistajia.

Rakennusvalvonta ottaa 1.4.2019 alkaen käyttöön sähköisen ajanvarauksen rakennesuunnitelmien sekä LVI-suunnitelmien esittelyihin ja leimauksiin:

Sähköinen ajanvaraus

Hankekohtainen varausaika 1 tunti (okt, rivitalot, kerrostalot ym.), isot hankkeet 2 tuntia (useampi rakennus, hotellit, sairaalat ym.)

LVI-suunnitelmien esittely

Varmista, että opinto- ja työtodistuksesi sekä CV:si ovat lupapisteessä.

Varmista, että LVI -suunnitelmasi ovat nykyisten asetusten mukaiset www.talotekniikkainfo.fi

Liitä LVI -suunnitelmat liitteineen lupapisteeseen, alla yleisimmät täydennettävät asiat:

 • KVV -laitteistoselvityskaavake ja HSY:n liitoskohtalausunto ovat liitteenä
 • hulevesien viivytykset / imeytykset vastaavat hulevesisuunnitelmaa, hulevesien lähtötietolomaketta ja vesihuoltolausuntoa
 • liesituulettimen kompensointi esitetty IV-suunnitelmissa
 • tulipesän (takan) korvausilma esitetty IV-suunnitelmissa
 • ilmamäärät mitoitusohjeen mukaiset www.talotekniikkainfo.fi

Rakennesuunnitelmien esittely

Varmista, että opinto- ja työtodistuksesi sekä CV:si ovat lupapisteessä.

Varmista, että rakennesuunnitelmasi ovat nykyisten asetusten mukaiset

Liitä rakennesuunnitelmat ja pohjatutkimus liitteineen lupapisteeseen, alla yleisimmät täydennettävät asiat:

 • rakennesuunnitelmat allekirjoitettu
 • rakennelaskelmat, jäykistys
 • palo-osastoinnit esitetty rakennesuunnitelmissa
 • ääneneristysrakenteet esitetty rakennesuunnitelmissa
 • kiinnikkeet esitetty rakennesuunnitelmissa
 • märkätiladetaljit esitetty rakennesuunnitelmissa

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Linkki vantaa-kanavan videoon

Vantaa on nyt myös miljoonien Minecraft-pelaajien pelikenttä ja rakennustyömaa.

Ajankohtaista