Rakennuslupapäätösten julkipanot

Rakennuslupajaoston ja viranhaltijoiden rakennuslupapäätösten julkipanolistat

Rakennuslupajaoston rakennuslupapäätökset annetaan julkipanon jälkeen, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Valitusaika on 30 päivää. Viranhaltijan päätöksiä tehdään päivittäin. Valitusaika on 14 päivää päätösten tiedoksiannosta.

Julkipanolistat ovat virallisesti nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa (Kielotie 13, katutaso) sekä alla olevassa listauksessa.

Rakennuslupajaoston päätösten julkipanot 2018

6.11.2018

27.11.2018

Viranhaltijapäätösten julkipanot 2018

vmp 48-18

vmp 49-18

Ajankohtaista

Twitter