Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Vantaa on mukana kansainvälisessä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hankkeessa, jossa kotitaloudet pääsevät kokeilemaan arjen kestäviä elämäntapamuutoksia. Kiihdyttämöön osallistuvat kotitaloudet pääsevät laskemaan oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä. Hiilijalanjälki mittaa kulutuksen ilmastovaikutuksia, materiaalijalanjälki taas luonnonvarojen kokonaiskäyttöä. Jalanjälkien laskemisen jälkeen valitaan toimet hiilijalanjälkensä pienentämiseksi, laaditaan tiekartta toimien toteuttamiseksi ja kokeillaan kestäviä elämäntapoja yhdessä muiden kotitalouksien kanssa. Hankkeeseen haetaan mukaan myös paikallisia yrityksiä ja yhteisöjä. Haku niin kotitalouksille oli auki 31.8. saakka. Yhteistyöyrityksiä mahtuu vielä mukaan. Haku yhteistyökumppaneille Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön

Arjessa on paljon tehtävissä ilmastonmuutoksen torjumiseksi: Porvoossa viime syksynä kestävien elämäntapojen kiihdyttämöön osallistuneet kotitaloudet onnistuivat elämäntapojen muutoksilla leikkaamaan hiilijalanjälkeään peräti neljänneksen. Kotitalouksien teot ovatkin tärkeässä roolissa matkalla kohti hiilineutraalia Vantaata 2030.

Elämäntapojen muutoksessa piilee myös mahdollisuus hyvinvoinnin ja elämänlaadun kasvuun. Kuulumisia projektin ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneilta kahdeksalta porvoolaisperheeltä pääset lukemaan Porvoon kaupungin verkkosivuilta.

Kotitalouksien lisäksi kokeiluun haetaan mukaan myös kumppaniyrityksiä ja -yhteisöjä, jotka tarjoavat kestävän elämäntavan mahdollistavia palveluita tai tuotteita, kuten kestäviä ja edullisia liikkumistapoja, tehokkaita energiaratkaisuja tai kestäviä ruokavalintoja tukevia palveluita. Kumppaniyritykset voivat hyödyntää kokeilusta saamiaan tuloksia esimerkiksi omassa markkinoinnissaan tai kehitystyössään.

Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna mukana oli kahdeksan kotitaloutta, vuonna 2019 tavoitteena on saada mukaan 500 kotitaloutta ja kolmantena vuotena 10 000 kotitaloutta jokaisesta seitsemästä maasta. Projektin keskuskoordinaattorina toimii saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa sitä koordinoi D-mat oy.

Ajankohtaista

Twitter