Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö

Vantaalla käynnistyi Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -hanke, jossa 12 paikallista kotitaloutta pääsee kokeilemaan lokakuun ajan kestävämpiä elämäntapoja. Hankkeen aloitustyöpajassa osallistujille laadittiin tiekartat hiili- ja materiaalijalanjälkiensä pienentämiseksi. Hankkeen yhteistyökumppanit tarjoavat osallistujille palvelujaan kestävämmän elämän edistämiseksi.

Kiihdyttämöön osallistuu kotitalouksia monenlaisista lähtökohdista ja elämäntilanteista. Mukana on henkilöitä yhden hengen talouksista lapsiperheisiin ja nuorista eläkeläisiin. Toiset etsivät lisää ideoita yhä kestävämpään arkeen, toiset intoa elämäntapojen muuttamiseen.

Kotitalouksien hiilijalanjäljet vaihtelevat päälle kolmesta tuhannesta yli kymmeneen tuhanteen hiilidioksidikiloon vuodessa. Osallistujien keskimääräinen hiilijalanjälki on 6,7 tuhatta kiloa vuodessa. Ilmastotavoitteiden täyttymiseksi jokaisen suomalaisen hiilijalanjäljen tulisi olla 2,5 tuhatta kiloa vuodessa. Suurimman osuuden hiilijalanjäljestä useimmilla osallistujilla muodostaa joko asuminen tai vapaa-aika ja lomat. Pienimmän osuuden monilla muodosti ruoka tai kulutustavarat. Arkiliikenteen osuus hiilijalanjäljestä vaihteli paljon osallistujien kesken.

Hakijat toivovat kokeilun olevan käytännönläheinen, sekä antavan vinkkejä arjen valintoihin. Osallistujia mietityttää jätteiden minimointi, ruokatottumukset ja kodin energiankulutus. Monet pohtivat kulutustottumuksiaan ja sitä, miten oikeastaan voi kuluttaa kestävästi. Hakijoiden ajatuksista nousi esille halu elämänlaadun parantamiseksi kestävämpien elintapojen myötä.

Kansainvälisessä kiihdyttämössä on mukana kotitalouksia seitsemästä maasta: Suomesta, Tanskasta, Saksasta, Espanjasta, Sveitsistä, Meksikosta ja Intiasta. Ensimmäisenä vuonna mukana oli kahdeksan kotitaloutta, vuonna 2019 tavoitteena on saada mukaan 500 kotitaloutta ja kolmantena vuotena 10 000 kotitaloutta jokaisesta seitsemästä maasta. Projektin keskuskoordinaattorina toimii saksalainen Wuppertal-instituutti ja Suomessa sitä koordinoi D-mat oy.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Ajankohtaista

Twitter