Lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen opettajaksi kahdessa ja puolessa vuodessa

Artikkeli

Helsingin yliopiston monimuotokoulutus 1000+ tarjosi Johanna Virkkumaalle loistavan tilaisuuden lisäkouluttautumiseen työnantajan tukemana.

Johanna Virkkumaa.

Kuvassa Johanna Virkkumaa

Johanna Virkkumaa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan viransijaisena Urheilupuiston päiväkodissa. Hän aloitti siellä kaksi vuotta sitten esiopetusryhmässä kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajana. Seuraavana vuonna hän toimi taidepedagogina toisessa esiopetusryhmässä. Johanna on työn ohessa opiskellut myös ekspressiivisen taideterapian ohjaajaksi.

Varhaiskasvatuksen opettajan opinnot hän aloitti nyt syksyllä työn ohella.

– Näin ohjelman ihan mahtavana mahdollisuutena. Koulutus tuo varmasti paljon lisää käytännön tietoa ja kokemusta. Vantaa tarjoaa koulutuksen palkallisena, mikä oli myös iso motivaattori hakea ohjelmaan.

Koulutuspäiviä on kolme päivää kuukaudessa: kaksi arkipäivää ja yksi lauantai. Itsenäistä työskentelyä koulutus vaatii, mutta Johannaa se ei näytä haittaavan lainkaan.  

– Opiskelen samalla myös taiteen perusopintoja kolmatta vuotta. Se on kiva vastapaino työlle.

Lasten ilojen ja surujen jakaminen on työn parasta antia

Johanna nimeää työn parhaiksi puoliksi lapset ja oppimisen ilon, lasten riemussa mukana elämisen.

– Myös silloin, kun ei ole niin riemukasta, on lasten arjessa osallisena oleminen ainutlaatuista ja korvaamatonta.

Vauhti ja innostus kuuluvat Johannan jokaiseen työpäivään. Työssä tärkeää on aito läsnäolo.

– Pidän siitä, että oma elämä unohtuu, kun tulen töihin ja toisaalta sitten työt unohtuvat, kun pääsen kotiin. Se rytmittää arkea hyvin.

Johanna kokee korona-ajan kuormittaneen varhaiskasvatusta. Välillä työn määrä on kuitenkin lisääntynyt salakavalasti.

– Varhaiskasvatus usein nähdään yhteiskunnan selkärankana, joka pitää kasassa paljon. Haluaisin, että arvostus näkyisi myös palkkauksessa. Varhaiskasvatuksessa henkilöstö on todella ammattitaitoista ja heistä kannattaa pitää huolta.

Työyhteisö vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin

Johanna on työuransa aikana työskennellyt kuuden eri työnantajan palveluksessa, ja ollut todella tyytyväinen Vantaaseen. Hän kokee, että iso työnantaja tuo turvaa ja henkilöstöedut ovat kiva lisä palkkaan.

Työyhteisöllä on iso merkitys Johannalle.

– Meillä on päiväkodissa todella hyvä työyhteisö ja vähän vaihtuvuutta, mikä tukee jaksamista. Se on ollut merkittävä työhyvinvointiin vaikuttava seikka. Meillä pystyy neuvottelemaan vapaapäivistä tiimin ja esimiehen kanssa, jos tulee joskus sellainen olo, että nyt on sen tarpeessa.

Johanna kannustaa kaikkia varhaiskasvatuksesta kiinnostuneita hakeutumaan alalle. Työn merkityksellisyys, vaihtelevuus ja itsenäinen suunnittelutyö motivoivat häntä itseään.

– Toisaalta tässä työssä saa olla myös aika sosiaalinen, sillä teemme runsaasti tiimityötä ja käymme keskusteluja vanhempien kanssa. Työssä pääsee tekemisiin monen tyyppisten ihmisten kanssa.

Helsingin yliopiston monimuotokoulutus 1000+ on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville, jotka haluavat pätevöityä kasvatustieteen kandidaateiksi. Koulutus tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.