Minnan tie vei harjoittelijasta kiinteistöinsinööriksi

Artikkeli

Kiinteistöinsinööri vs. Minna Rainamo on viihtynyt töissä Vantaalla reilu kymmenen vuotta. Työura kaupungilla alkoi Tekniikan huiput -harjoitteluohjelmasta keväällä 2010. Tuolloin Rainamo opiskeli ensimmäistä vuotta maanmittaustekniikan insinööriksi ammattikorkeakoulussa.

Kiinteistöinsinööri vs. Minna Rainamo

– Tekniikan huiput -harjoitteluohjelmassa työ rakennettiin niin, että se tapahtui opiskelun ohella ja tuki opiskelua. Sain vaikuttaa itse siihen mitä tein ja missä osa-alueilla tarvitsin opettelua. Työtehtäviä pääsin laajentamaan oman kiinnostukseni mukaan, Rainamo muistelee.

Työskentely omalla alalla opintojen ohella vahvisti ajatusta siitä, mihin opintojen jälkeen olisi mukava suunnata työelämässä. Samalla pääsi tutustumaan työnantajaan, joka sitten osoittautuikin niin hyväksi, että sille tielle Rainamo jäi.

– Sain jo heti alkumetreillä vaikuttaa aidosti omaan työhöni ja siirtyä myös tekemään osaamisen puitteissa muita, uudenlaisia työtehtäviä.

Ongelmanratkaisua ja itsensä kehittämistä

Rainamon tie on reilun kymmenen vuoden aikana vienyt harjoittelusta ensin toimitusinsinööriksi ja sitten kiinteistönmuodostusinsinööriksi. Syksystä 2020 hän on tehnyt kiinteistöinsinöörin sijaisuutta. Titteli ei ehkä ihan heti avaudu asiaa tuntemattomalle. Mitä kaikkea kiinteistöinsinöörin tehtäviin sitten kuuluu?

– Kiinteistöinsinööri toimii kiinteistörekisterivastuualueen vetäjänä ja se vastaa kiinteistörekisteristä kaupungin asemakaava-alueella. Kiinteistöinsinööri vastaa asemakaava-alueella tehtävien toimitusten lainmukaisuudesta ja tekee lisäksi erilaisia päätöksiä kiinteistöihin liittyen (on usein rakennuslupaa edeltävä toimenpide). Lisäksi kiinteistöinsinöörillä on erilaisten prosessien ja työvälineiden kehittämisvastuuta.

Rainamon mukaan työpäivissä on paljon vaihtelua: toisaalta työ sisältää paljon ongelmanratkaisua ja lain tulkintaa, mutta vastapainoa itsenäiselle puurtamiselle on asiakkaiden tapaaminen muun muassa kaupanvahvistusten sekä toimituskokousten yhteydessä.

Miksi valita Vantaa?

Vantaalla vietettyjen vuosien aikana Rainamo onkin kehittänyt itseään niin erilaisissa työnantajan tarjoamissa koulutuksissa kuin koulun penkillä: ammattikorkeakoulusta hän valmistui insinööriksi vuonna 2012 ja yliopistosta diplomi-insinööriksi loppuvuonna 2017.

Minna Rainamo on päässyt tekemään Vantaalla todella monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Hän näkeekin, että työnantaja luottaa ja tarjoaa uusien haasteiden myötä koko ajan ammatillista kehitystä.

– Tämä on ehkä mielenkiintoisin ala mitä tiedän! Kaupunki on työnantaja joustava, ja minulla on mahdollisuus päästä jatkuvasti kehittymään ja kehittämään. Koulutusmyönteisyys on todella hieno asia, Rainamo tiivistää.