Vantaalaisten hyvinvointi on yhteinen asia

Artikkeli

Asiasanat

Sosiaalipalvelut

Suomen lähihistorian suurin hallinnollinen uudistus on täällä, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät vuodenvaihteessa kunnilta hyvinvointialueilla.

Kuvaaja: Pertti Salminen

Vantaan asukkaat siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiakkaiksi.

– Vaikka muutos on hallinnollisesti suuri, tavoitteenamme on, että se toteutuu niin saumattomasti, etteivät meidän asukkaat edes huomaa, että jatkossa kunta ja sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ovat kaksi eri organisaatiota, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

– Asukkaat saavat jatkossa samat palvelut kuin nyt, ja tulevaisuudessa palveluita on tarkoitus parantaa, jatkaa Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö.

Kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä myös tiivistä yhteistyötä, sillä yhdyspintoja on yhteensä 140. Yhdyspinnoilla tarkoitetaan toimintoja, joissa tarvitaan sekä kunnan että hyvinvointialueen palveluita. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon tapauksessa kunta vastaa opetuksesta ja hyvinvointialue kouluterveydenhoitajista.

– Yksi molempien organisaatioiden tärkeimmistä tehtävistä on edistää asukkaidensa hyvinvointia”, toteavat molemmat johtajat.

Turvallisesti yli vuodenvaihteen

Uuden organisaation rakentaminen on suuri ponnistus. Alkuvuonna 2022 saimme hyvinvointialueelle aluevaltuuston ja valmistelu pääsi todella vauhtiin.

Valmistelutyön tärkeimmäksi tehtäväksi on otettu niin kutsuttu turvallinen siirtymä. Sillä tarkoitetaan sitä, että tärkeimmät palvelut turvataan alusta asti: asukkaat saavat tarvitsemansa hoidon ja henkilöstö palkkansa. Esimerkiksi kaikki terveyskeskukset ja muut toimipisteet sekä palvelut säilyvät entisissä osoitteissaan ja palveluita saa samoilla kriteereillä kuin aiemmin.

Moni asukkaalle tärkeä asia kuitenkin muuttuu, esimerkiksi palvelunumerot muuttuvat ja hyvinvointialueen palvelut siirtyvät sen omille verkkosivuille.

Jalat maassa, katse tulevaisuudessa

Uusi organisaatio saa osakseen myös uuden strategian. Alueen strategia keskittyy nyt täysin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin ja tavoite on selkeä: asukkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen ja tukeminen. Nyt valmisteltava hyvinvointialueen strategia viitoittaa tietä nykyisen aluevaltuustokauden loppuun, eli vuoteen 2025.

Strategia sisältää kuitenkin myös pitkän aikavälin tavoitteita. Esimerkiksi lasten ja perheiden hyvinvoinnin tehokkaampi tukeminen, ikääntyneiden terveydenhuollon turvaaminen ja kehittäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tehtävälistalla.

Kaksi kaupunkia, monta kylää, yksi yhteinen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kokoaa yhteen paitsi kahden kaupungin alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, mutta myös meidät, sen asukkaat. Ahjosta Askistoon, Koivikosta Korsoon, me teemme yhdessä Vakehyvaa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kutsuu alueensa asukkaat mukaan vaikuttamaan meidän kaikkien yhteisiin palveluihin!

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueeseen äänestämisen lisäksi usealla eri tavalla. Meille on tärkeää kuulla asukkaitamme, joten äänestä, osallistu ja anna palautetta. Tehdään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta meidän näköisemme!

Oikaisu: Lehden printtiversiossa kuvaajaksi oli virheellisesti merkitty Sakari Manninen. Jutun kuvan otti Pertti Salminen. Pahoittelut virheestä.

Avainsanat

AsukaslehtiHyvinvointialue