Vantaan kesätyösetelit ovat taas täällä

Artikkeli

Työnantajapalveluilta kysytään usein esimerkiksi nuorten palkkauksesta ja työsopimuksista.

Ohjaamo Vantaa

Kesätyösetelin voi hakea esimerkiksi Vantaan Ohjaamosta, kun nuori on sopinut kesätyöstä tulevan työnantajansa kanssa.

Vantaan kaupungin kesätyösetelit ovat jälleen jaossa! Setelit on tarkoitettu vuosina 2004–2007 syntyneille nuorille. Kesätyöseteli on perinteinen tapa tukea vantaalaisnuorten kesätyönhakua.

Vantaalaiset 9.-luokkalaiset saavat kesätyösetelin koulunsa kautta. Muut seteliin oikeutetut voivat hakea seteliä 31.8. saakka, kun he ovat sopineet kesätyöpaikasta tulevan työnantajansa kanssa.

Kesätyösetelin korvaus eli 300 euroa maksetaan työnantajalle, kun tämä palkkaa nuoren kesätöihin. Kesätöitä hakevan nuoren kannattaakin aina mainita jo työhakemuksessa, jos hän on oikeutettu kesätyöseteliin.

Kesätyöseteleitä koordinoidaan Vantaan työnantajapalveluissa. Työnantajapalveluissa vastataan myös säännöllisesti kesätyöseteliä koskeviin kysymyksiin.

Viisi yleisintä kysymystä kesätyösetelin käytöstä ja kesätöistä

Miten kesätyöseteli toimii ja kenelle kesätyösetelin 300 euron arvoinen tuki maksetaan?

– Nuori hakee kesätyösetelin ja kesätyöpaikkaa. Kun sopiva työpaikka löytyy, nuori sopii kesätyöstä työnantajan kanssa, tekee työnantajan kanssa työsopimuksen sekä antaa työnantajalle kesätyösetelin. Työnantaja maksaa nuoren palkan normaalisti kesän aikana. Kun kesätyöt ovat päättyneet, työnantaja toimittaa Vantaan kaupungille tilityslomakkeen, ja kaupunki korvaa nuoren palkkakuluista 300 euroa työnantajalle.

– Kesätyösetelikorvauksen hakeminen ei ole työlästä työnantajalle. Asia hoituu kesän lopussa yhden lomakkeen sekä palkkalaskelman täyttämisellä ja toimittamisella.

Onko kesätyösetelin arvo eli 300 euroa palkka, jota kesätyöstä maksetaan nuorelle?

– Ei ole. Palkka riippuu siitä, mitä nuori kesätyönään tekee ja miten pitkään. Palkanmaksussa pitää noudattaa lakia ja työehtosopimuksia. Suosittelemme, että työnantajat tutustuvat ennen palkkaamista lakiin nuorista työntekijöistä. Kesätyösetelillä tuettavan kesätyön palkan tulee olla vähintään 450 euroa ennen veroja ja ilman lomakorvauksia.

Miten pitkä kesätyöjakson on oltava, että siihen voisi käyttää kesätyösetelin?

– Kesätyön täytyy kestää vähintään 10 työpäivää. Työt pitää tehdä yhtäjaksoisesti, esimerkiksi kahdessa työviikossa. Toinen vaihtoehto on tehdä työt useammassa, etukäteen sovitussa jaksossa. Huomioithan jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista, että työt sijoittuvat kohtuulliselle aikavälille.

– Kesätyö voi kestää pidempään kuin 10 työpäivää. Tällöin nuorelle on myös maksettava palkkaa tehtyjen työtuntien mukaisesti enemmän kuin 450 euroa.

Tarvitseeko lyhyestä kesätyöstä tehdä työsopimus?

– Kaikenlaisissa ja kaiken mittaisissa työsuhteissa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus. Työsopimuksen tekeminen on siis olennaista myös kesätyösetelin tuella saaduissa kesätyöpaikoissa.

Mitä työsopimuksesta pitää tarkistaa?

– Työsopimukseen merkitään esimerkiksi työtunnit, työsuhteen kesto, palkka ja työtehtävät. Sopimuksen avulla sekä työnantaja että työntekijä tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa. Se antaa myös hyvän kuvan siitä, onko tarjolla oleva tehtävä sellainen, johon kannattaa tarttua. Huonoihin työehtoihin ei kannata sitoutua.

– Vastuullinen työnantaja haluaa antaa nuorelle hyvän ensikokemuksen työelämään. Hän antaa kyllä työsopimuksen ennakkoon tarkistettavaksi, eikä vaadi sen allekirjoittamista pika-aikataululla. Ennen allekirjoittamista työsopimus kannattaa käydä läpi esimerkiksi omien vanhempien kanssa. Monissa työtehtävissä on mietittävä myös työturvallisuutta eri tavalla kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten. Jos työsopimuksen sisältö mietityttää, keskustele vielä työnantajan kanssa.

Vinkkejä nuorille ja työnantajille

Nuori: tutustu  kesätyöseteleihin sekä työnantajien ilmoittamiin kesätyöpaikkoihin, jotka sopivat kesätyösetelillä töitä hakeville nuorille. Työnhaussa kannattaa kuitenkin olla aktiivinen ja kysellä paikkoja avoimin mielin monesta paikasta.

Työnantaja: Tutustu nuorten palkkaamiseen. Voit myös ilmoittaa lomakkella kesätyösetelillä töitä hakevalle nuorelle sopivasta kesätyöpaikasta, niin vinkkaamme siitä sivuillamme!