Vantaalla ja Keravalla kokeillaan vaikuttavaksi todettua painonhallintasovellusta

Uutinen

Vantaalla ja Keravalla pilotoidaan tänä vuonna uudenlaista elintapaohjausta, jossa yhdistyvät ohjattu ryhmätoiminta ja digitaalinen omahoito. Pilotti tarjoaa tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta pysyvien elintapamuutosten tekemiseen.

Opiskelijat ottavat lounasta linjastolta Varia Hiekkaharjun ruokalassa.

Onni-hyvinvointipoluksi nimetty elintapaohjauksen pilotti käynnistyy maaliskuussa Vantaalla ja laajenee myöhemmin Keravalle. Vuoden kestävässä palvelussa testataan uudenlaista elintapaohjauksen mallia, jonka avulla ennaltaehkäistään ylipainon aiheuttamia liitännäissairauksia ja samalla helpotetaan terveydenhuollon kuormitusta.

Pilotin ensimmäisessä vaiheessa palvelu on suunnattu työikäisille vantaalaisille, joiden painoindeksi on 27–40. Kokeiluun voi hakea mukaan hakulomakkeella, joka kartoittaa henkilön motivaatiota, voimavaroja sekä sitoutumisvalmiutta vuoden mittaiseen palveluun.

Hakemusten perusteella pilottiin valitaan mukaan sata henkilöä, jotka saavat käyttöönsä omahoidon tueksi Onnikka-painonhallintasovelluksen. Puolet osallistujista voi halutessaan osallistua myös ammattilaisen ohjaamaan ryhmätoimintaan. Toimintaan voi hakea mukaan hakulomakkeella, joka löytyy osoitteesta vantaa.fi/hyvinvointipolku.

Digitaalista tukea pysyvien muutosten tekemiseen

Palvelussa käytettävä Onnikka on Oulun yliopistossa kehitetty painonhallintasovellus, jonka vaikuttavuus esimerkiksi pysyvään painonpudotukseen ja pienentyneeseen metabolisen oireyhtymän riskiin on todistettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa. Onnikka mainitaan myös lihavuuden Käypä hoito -suosituksessa.

Onnikan sisällöissä on hyödynnetty kognitiivista käyttäytymisterapiaa, jonka on todettu auttavan syömiskäyttäytymisen sekä ruokavalion muutoksessa. Valmiiden treeni- ja ruokavalio-ohjeiden sijaan palvelusta saa tukea itselle tärkeiden ja realististen elintapamuutosten tekemiseen.

”Perusterveydenhuollon yksi tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi väestön terveyteen. Ylipainolla on erittäin merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. On hienoa, että pääsemme hyödyntämään tutkitusti vaikuttavia digitaalisia työkaluja, joiden avulla voimme jatkossa tukea potilaita omahoidossa”, toteaa pilotin valmistelussa mukana ollut Koivukylän terveysaseman ylilääkäri Kajsa Järvinen.

Tavoitteena vakiinnuttaa uudenlainen elintapaohjaus hyvinvointialueen palveluihin

Pilotti jatkuu keväälle 2024, minkä jälkeen tuloksia analysoidaan Itä-Suomen yliopistossa. Mikäli tulokset ovat hyviä, tavoitteena on saada painonhallintasovellus osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluja. 

Onni-hyvinvointipolku on suunniteltu Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitsemus tavaksi -hankkeessa, jossa kehitetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ylipainon ja lihavuuden hoitopolkua ja sen ennaltaehkäiseviä rakenteita. Hanke tarjoaa myös matalan kynnyksen ravitsemusneuvontaa puhelin- sekä chat-palveluna vantaa.fi/ravitsemusneuvonta-sivulla.

Hanke on rahoitettu terveyden edistämisen määrärahasta, jonka on myöntänyt sosiaali- ja terveysministeriö.

Avainsanat

Hyvinvointi