Taidepedagogi Ossi Poijärvestä vaikuttavinta on nähdä lasten oppivan ja oivaltavan uusia asioita

Artikkeli

Kuvaamataidon opettaja Ossi Poijärvi työskentelee taidepedagogina Jokiniemen päiväkodissa.

Lapsi hakee värikynää.

Kuvituskuva: Sercan Alkan

Ossi Poijärvi tuli Vantaan Jokiniemen päiväkotiin suoraan koulun penkiltä. Hän valmistui kuvaamataidon opettajaksi 2019 ja on viihtynyt päiväkodissa hyvin.

– Jokainen kausi on ollut erilainen. Yritän aina jokaisen lapsen kanssa löytää sen jutun, mikä hänet sytyttää.

Paras puoli Ossin työssä on saada lapsi innostumaan jostain taiteeseen liittyvästä jutusta, oli kyse sitten maalaamisesta tai legopalikoilla rakentelemisesta.

– Minulle tulee hyvä fiilis, kun onnistun auttamaan lasta löytämään hänelle itselleen omanlaisensa luovuuden ilmaisemiskeinon ja lapsi haluaa omaehtoisesti tehdä taidetta.

Vaikuttavinta Ossista on saada lapset oppimaan. Varhaiskasvatusikäiset lapset oppivat joka päivä jotain uutta ja opittavat asiat voivat olla aikuisista hyvinkin yksinkertaisia, esimerkiksi värien sekoittamista.

– Lapsillehan voi olla ihan käsittämättömän ihmeellistä miten keltaisen ja sinisestä sekoituksesta tulee vihreää. Pienten oivallusten ja innostuksen näkeminen on vaikuttavinta työssäni.

Taidepedagogin työnkuva voi olla hyvin moninainen riippuen päiväkodista ja yhteisesti sovituista työtavoista. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut hoitavat kuitenkin varhaiskasvatuksen opettajat, mikä osaltaan keventää Ossin kokonaistyömäärää.

– Yleisin työtapani on sellainen, että olen ryhmässä ja otan sieltä esimerkiksi kaksi lasta tekemään jotain juttua kanssani. Tänä vuonna olen ollut Värinää varhaiskasvatuksessa -projektissa mukana, jossa olen pitänyt kerran viikossa pienryhmässä kuvataideopetusta lapsille.  

Vantaalla taidepedagogit ovat tehostetun tuen resursseja, mikä tarkoittaa sitä, että heidät on palkattu päiväkoteihin, joissa lapset tarvitsevat lisätukea.

– Teen aina parhaani räätälöidäkseni opetustani sen mukaan, että mikä hyödyttää kutakin lasta eniten. Joillakin lapsilla se voi olla kynäotteen harjoittelua ja toisella pelkkä paikallaan istumisen harjoittelu voi olla hyödyllistä. Jokaisella lapsella on siis omat tavoitteensa.

Ossin omat taiteelliset mielenkiinnonkohteet ovat katutaiteessa ja tekoälyn tuottamassa taiteessa, esimerkiksi itsepiirtävissä laitteissa.

 – Rakensin drawmatic-robotin gradutyönäni, jonka suunnittelin itse piirtämään, ja tein sillä teoksia. Robotissa oli levy ja kaksi moottoria, jotka liikuttivat piirrintä eli kynää. Yhdellä ohjelmointikurssilla yliopistossa kirjoitin robottiin koodin, joka arpoo sitä, mihin suuntaan piirrin menee. Piirroksen lopputuloksesta en itsekään tiennyt etukäteen.

Taidepedagogin pesti voi olla hyvä ponnahduslauta juuri esimerkiksi kuvaamataidon opettajaksi valmistuneelle. 

– Palkka tässä työssä eniten harmittaa, ylipäänsä varhaiskasvatuksen alalla. Toisaalta diggaan lapsista ja ne minusta, joten tämä on mielekästä työtä. Pidemmän tähtäimen suunnitelmana minulla on kuitenkin työllistyä koulumaailmaan.

Avainsanat

Töissä VantaallaPäiväkodit